Reggeli Délvilág, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

Rádió Szentes szombaton Felsőpárton esik a... Bizonyára sokakat a rádiókészülék elé-mellé szólít a kíváncsiság szombaton. Napok óta másról sem hallani ugyanis - főleg amióta felkerült a tábla is a Kos­suth utcai, szépen átalakított épület falára: Rádió Szentes hogy vajon milyen lesz az első közszolgálati elektronikus médium. Amely - mint beszámoltunk már róla - napi hat óra műsoridőt kapott az illetékes minisztériumtól. Ez úgy jön össze, hogy mindennap 13 órától 18 óráig szól a Rádió Szentes a hét első szerdájá­nak és péntekjének kivételével, amikor is éjfélig tart az adás az URH 95,7 Mllz-n. No, de nézzük csak, mivel lepi meg a stáb a szentesi, csongrádi, kunszent­mártoni, mindszenti és a környező községekben hallgatóit az első napokban! Július elsején tehát felcsendül a szignál, melyről megírtuk, hogy Nagy János karnagy úr a szellemi atyja. Eláruljuk immár, milyen dallam is ez, hátha könnyebben megtalálják így a Rádió Szentest az éterben. Miután ráleltek a Fel­sőpárton esik a dara c. jól ismert népdalra, Kruzslicz Pál szerkesztő köszönti önöket. Majd a műsorkészítők teszik le névjegyüket. S ki lenne az első vendég önkormányzati médiumról lévén szó, ha nem Szirbik Imre polgármester? Lesz­nek tudósítások is Mindszcntről, Csongrádról, 16 órától pedig beszélgetést hall­hatnak a szentesi születésű színművésszel, Gáspár Sándorral. A vasárnapi adás Gáspár András, közismert nevén Bandiszkó kívánságműsorával kezdődik. Ér­dekesnek ígérkezik 14 órától a beszélgetés Szőke András filmrendezővel is. Ám ugyancsak örömmel ajánljuk figyelmükbe a 16 órától hallható műsort, amely­nek vendége Molnár József, Csongrád polgármestere. Közben persze zene-ze­­ne-zene minden korosztálynak. Naponta pedig 13 30-kor helyi hírösszefogla­ló, majd óránként menetrendszerűen. No meg sport és a hallgatót is megkér­dezik, de mindent már tényleg ne lőjjünk le!- balázsi -1995. JÚNIUS 24. SZOMBAT ANNAMÁRIA, TIHAMÉR napja A Nap kel 4 óra 51 perckor, nyugszik 20 óra 45 perckor. A Hold kel 8 óra 21 perckor, nyugszik 22 óra 20 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása pénteken Szeged­nél: plusz 280 cm, vízhőfok: 21,1 °C, Csongrádnál: plusz 217 cm, Mind­szentnél: plusz 270 cm. A Maros Ma­kónál: plusz 157 cm. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA 1867. „Szegedi Néplap" címmel ve­gyes tartalmú ismeretterjesztő lapot in­dít Szabó Mihály. 1869. Szegeden elindul „Darázs" cí­mű élclap. 1872. Megkezdődik a buda-pesti Margit-híd építése. 1873. Szegeden megalakul a Dugo­nics kör. 1875. Augusztus 18. Országgyűlé­si választások. A Szabadelvű Párt 333, a Sennyey-féle jobboldali ellenzék 21, a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt 36, a nemzetiségiek 24 mandátumot szereznek. 1884. Alsórajkban született Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész. - Szegeden megindul a lóvasúti forgalom. 1900. Ferenc Ferdinánd főherceg trónörökös morganatikus házasságot kőt Chotek Zsófia grófnővel, aki a há­zasság alkalmából Hohenberg névvel hercegi rangot kap. 1940. Megalakul a vichy-i kormány, a németek által el nem foglalt francia területeken. 1942. A Pick-gyár a Magyar Élelmi­szerszállító és Árukereskedelmi Rt. bér­leménye. 1966. Franciaország katonailag ki­lép a NATO-ból, politikailag nem. 1967. Az Európai Gazdasági Közös­séget, az Európa Atomenergia Közössé­get és az Európai Szén- és Acélközössé­get Európai Közösséggé egyesítik. 1969. Budapesten megkezdődik a villamosok és autóbuszok kalauz nél­küli járatása. 1974. Juan Domingo Perón argen­tin tábornok és politikus meghal Bue­nos Airesben. 1986. Bevezetik, hogy a 60 évnél idősebbek ingyen utazhaznak a helyi tö­megközlekedési eszközökön. - Ketté­válik az Állami Biztosító, mellette meg­alakul a Hungária Biztosító. 1988. A kormány létrehozza a Ma­gyar Közvélemény-kutató Intézetet. 1991. Prágában Antall József minisz­terelnök aláírja a Varsói Szerződés meg­szüntetéséről szóló okmányt. Hekla L. — Szondi I. MOZIK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KORZÓ: Streetfighter — Harc a véksőkig. Szí­nes amerikai akciófilm. Kezdés: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor. SZENTES, ŐZE LAJOS: Egy igaz ügy. Színes amerikai film. Kezdés: 6 és 8 órakor. A maszk. Színes, m.b. ameri­kai filmvígjáték. Kezdés: 10 órakor. CSONGRÁD, URÁNIA: Szenvedé­lyek vihara. Színes amerikai film. Kez­dés: 19 órakor. MAKÓI MOZI: Wolf — A farkas. Színes amerikai film. Kezdés: 21 óra­kor. Rob Roy. Színes, mb. amerikai film. Kezdés: 17 és 19 órakor. SZEGED, KORZÓ: Streetfighter— Harc a végsőkig. Színes amerikai ak­ciófilm. Kezdés: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor. FÁKLYA: Végveszélyben. Színes mb. akció film. Kezdés: 17 órakor. Philadel­phia az érinthetetlen. Színes amerikai film. Kezdés: negyed 8 órakor. BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: Egy apá­ca szerelme. Színes olasz film. Kez­dés: 4,6 és 8 órakor. BELVÁROSI: Gyilkosság szexhí­vásra. Színes amerikai film. Kezdés: 3, negyed 6 és fél 8 órakor. KISKŐRÖSSY MOZI: A zűr bajjal jár. Színes amerikai film. Kezdés: 8 óra­kor. KERTMOZI: A maszk. Színes, mb. amerikai filmvígjáték. Kezdés: 21 óra­kor. AUTÓSMOZI: Speicalista. Színes amerikai akciófilm. Kezdés: 21 órakor. MÓRAHALOM: Időzített bomba. Színes mb. amerikai akciófilm. Kezdés: 19 órakor. APÁTFALVA: Lopakodók. Színes, mb. amerikai akciófilm. MAGYAR TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1. 5.30: Gazdatévé. 5.50: Határtól-ha­­tárig. 6.00-8.00: Napkelte. 8.00: Jó reg­gelt adj, Istenem! 8.10-9.10: Gyermek­filmek. Eszkimó mesék.Kanadai bábfilmsorozat, XIII/9. A medve-meny­asszony. - Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy világűr. Francia rajzfilmsorozat, 26/25. Titánok harca. - Repülő bocsok. - a természet védelme­zői. Kanadai rajzfilmsorozat, 39/8. Csa­padék. 9.10-11.00: Kapcsolj be! Benne: 9.10: Füstölgő füst-ölő. 9.25: Mizujs? 10.15: Ki tud róluk? Ikrek (Dávid és Bá­lint). 11.00: Mákvirágok. 11.20: Alasz­ka tájain. Medvecsapások a Tízezer füst völgyében. Szálkái Zoltán filmje. 12.00: Déli harangszó. 12.02: Képújság. 12.05: Mahler-Bernstein ciklus. Isten­­hozzád négy tételben - Leonard Bernstein Mahler IX. szimfóniájáról (ism.). 13.05: Válogatás - Gyárfás Mik­lós: Komédia a tetőn. Tévéfilm (1969. ism. FF!) 13.55: Az ENSZ fél évszáza­da. Dók. film. 14.50: Csutak és a szür­ke ló. Magyar film (1960 FF!). 16.05: Oroszlánkörmök. Főiskolai vizsgafil­mek a képernyőn. Szervezés kérdése Holsteinből a legjobb Gönczöl a magyar bajnok (Folytatás az I. oldatról) Az ünnepség végén a monumentális tőgyű és még mindig jól tejelő Gönczöl nyakába ba­bérkoszorú került, amelyre kitűzőbe foglalt aranyozott érmét akasztottak. Egyed Bélának, az rt. vezérigazgatójának emlékserleget adtak át. Az avatási szertartást megelőzően az igaz­gató szólt a Hód-Mg. Rt. tevékenységéről, Fe­kete Balázs állattenyésztési osztályvezető pe­dig ismertette a szarvasmarhatenyésztéssel kapcsolatos fontosabb információkat. Megtud­tuk, hogy all. Alföldi Állattenyésztési Napokat az idén öt megye szakembereinek, állatte­nyésztőinek részvételével szeptember 8-tól 10- ig rendezik meg. Ekkor tartják a magyar ku­tyafajták országos kiállítását, és lesz póni­­szemle is. A Holstein-friz Tenyésztők Egyesü­letének nevében Mészáros Mihály ügyvezető igazgató a szakmai feladatok koordinálásának szükségességét és a tenyésztési kultúra fejlesz­tését hangsúlyozta. A bikanevelő szemlék ta­pasztalatait összegezve elmondta, hogy hazánk rendkívül jó tenyészjószág-állománnyal ren­delkezik, országos voszonylatban pedig a Hód- Mg. Rt. ebben is az élen jár. A sajtótájékoztatón és az utána rendezett albírni ünnepségen az rt. vezetése mellett je­len volt Sándor István, az FM állattenyésztési osztályának vezetője és dr. Baltai Mihály, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet ál­lattenyésztési igazgatója. fotó:Veréb Simon (1972). 17.00: így történt. Fred és Gin­ger Hollywoodban. Angol dók. film. 18.10: Napjaink. 18.30: Szerencseke­rék. 19.10: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.03: Telesport. 20.10: Őt perc próza. 20.25: Örök ifjúság. Olasz-francia té­véfilm 11/1.22.00: Top-show. 23.05: Ve­szett a világ. Amerikai film (1990). 1.05: Képújság. BUDAPEST 2. 6.00: Palackposta. 6.45: Átfogó. 7.30: Gazdaképző. 8.00: Cigány maga­zin. 8.25: Horvát nyelvű magazin. 8.50: Német nyelvű magazin. 9.15: Román nyelvű magazin. 9.40: Szlovén nyelvű magazin. 10.05: Szlovák nyelvű maga­zin. 10.30: Egy lendvai világpolgár. Portréfilm Király Ferenc szobrászmű­vészről (ism.). 11.00: Família Kft., 189. Vajda Katalin: Nem kell mindig aggód­ni! (ism.). 11.35: Népzenei összeállítás. 11.50: YES! Fiatal Európa énekel. Bel­gium. 12.00: Védett területek védelme. Angol ism. térj film. 12.50: Olimpiai arc­­képcsarnok. 13.05: Natura magazin. 13.35: Görbe tükör birodalma. Szovjet mesefilm. 14.50: Stan és Pan. Ameri­kai rajzfilmsorozat. Sáskajárás. 15.00: Századunk. Végjáték a Duna mentén, XI/4. A Lakatos-kormány. 16.00: Autó 2. 16.30: Gyerekeknek. 17.00: Tele­sport. Benne: Ericsson — Westel 900 Nagydíj. Kajak-kenu sprintverseny. 18.10: Szemtől szemben Lech Walesa lengyel államfővel. 19.05: Famíilia Kft., 190. Szántó Péter: Csitt,a Citta! 1.19.40: Környezetünk hírei. 19.45: A reklám tör­ténete, VI/6. 20.05: Friderikusz talk­­show. Téma: Sztárok és alkalmazottak. 21.20: Szabófalvától San Franciscóig. Portréfilm Monoszlóy Dezsőről. 22.20: Fiatal táncosok 6. Eurovíziós Versenye. Lausanne. TELEHOLD DUNATV 8.00: Hírek. 8.05: Tájak, fortélyok, asszonyok. 8.25: Police. 9.10: Slapaj. 9.30: A sámán Eurázsiában. 10.00: Muzzy Comes Back. 10.05: This Is the Way. 10.25: Klmba, a fehér oroszlán. 10.50: így is történhetett. 11.10: Közép­európai Magazin. 12.00: Déli harang­­szó, műsorismertetés. 12.05: Muzsikál a mozi. 12.35: Fűszer és csemege. 14.00: Lapozó. 14.15: Nyúl a cilinder­ben. 15.10: A klskanász. 15.25: Combora-Tallózó. 16.15: Az orosz va­don. 16.40: Váratlan utazás. 17.30: Me­se. 18.00: Híradó. 18.15: Szerelmi kál­vária. 19.45: Yellowstone Park. 20.05: Ritmus '95. 21.00: Híradó. 21.15: Két magyar Nobel-díjas. 21.50: Stikli. 22.35: Vers. HBO 7.00: Bolondos dallamok. 8.00: A vil­lám. 9.00: Beetlejuice. 9.30: Egyről a kettőre. 10.00: Tintin kalandjai. 10.30: A beszélő kutyák csodacsontja. 11.45: Pee Wee nagy kalandja. 13.15: Sirga, Úszótábor indul Makón gye­rekek részére július 3-án, hétfőn. Gyülekező': reggel fél 9 órakor a Városi Fürdő' bejáratánál. Nyári Kezdő aikidótanfo­­lyam indul Makón, 9-12 éves lányok és fiúk részére július 3- án, hétfó'n délután 5 órakor az újvárosi klubházban. Edzések hétfőn és csütörtökön délután 5-től negyed 7 óráig. Érdekló'd­­ni lehet a Közösségi Házban Márton Imrénél. Beiratkozás a helyszínen, az újvárosi klub­házban. Nyugdíjasok programja. Július 3-án, hétfó'n este 7 óra­kor a makói újvárosi nyugdí­jasklubban diavetítéssel egybe­kötött előadás lesz. Pantomimbemutató Ma­kón a szökőkútnál július 3-án az oroszlán. 14.45: Melrose Place. 15.35: Ivanhoe. 16.30: Állati élet. 18.30: Próbaidő. 20.25: Hurrikán Smith. 21.50: Bowe-Gonzales profi boksz döntő. 23.05: Gyilkos bábu. 0.55: Forró drót. RTL 5.40: Rajzfilmsorozatok. 9.35: Power Rangers. 10.00: Disney és Co. 10.05: Disney és Co. 10.35: Disney és Co. 10.50: Disney és Co. 11.15: Disney és Co. 11.20: Kaliforniai álmok. 11.45: Bel- Air hercege. 12.10:Teltház. 12.35: Lé­pésről lépésre. 13.00: Forma-1.14.05: Wimbledon ’95. 18.45: Hírek. 19.10: Halló, Idesüss! 20.15: A100 000 már­kás show. 22.00: Hogyan, kérem?! 23.00: Szombat éjszaka. 24.00: A pro­fi. 1.50: Az isten semmenti meg őket. SAT1. 7.10: Halló, Bobby! 7.35: Don Coyote és Sancho Panda. 8.00: Felvei, a vándor égés és barátai. 8.25: Conan, a kalandor. 8.50: Doug. 9.20: Billy Mitchell a hadbíróság előtt. 11.05: Su­perhuman. 11.35: A velencei hóhér. 13.20: Mr. Smith. 13.50: Catwalk. 14.45: Cagney és Lacey. 15.45: Az Enterprise űrhajó. 16.45: Baywatch. 17.45: Híradó. 17.55: Lottósorsolás. 18.00: “ran”. 18.30: Menj az egészre! 19.30: Szeren­csekerék. 20.15: Steiner. 22.00: Férfi, ó férfi. 23.00: Iskoláslányok jelentik 2. rész. 0.35: Az utolsó páciensig. SUPER 8.35: Űrszellem és Dinófiú. 9.00: Slimer és az Igazi szellemírtók. 9.25: Szkubidu, merre vagy? 9.50: Taz-má­­nia. 10.15: Beetlejuice. 10.40: Ó, bor­zalom, a Szuperegér! 11.10: Tiny Toon kalandjai. 11.35: A rózsaszín párduc. 12.00: Parker Lewis. 12.25: Utcai ismer­kedés. 12.55: Superman. 13.45: A négyöklű trió. 14.35: Démonok a világ­űrből. 16.00: Moziról mozira. 16.30: A Flinstone család. 17.15: Simpsonék. 17.45: Tom és Jerry. 18.00: Cousteau. 19.00: Kung Fu: A sárkány Jegyében. 20.15: A karatekölyök III. 22.25: Ütkö­zetben eltűnt. 0.20: Bosszúvágy III. 1.40: A monzai apáca. 4.25: Úgy mint Flint. MAGYAR RADIO KOSSUTH Óránként: hírek, időjárás, útközben. 4.30: Reggeli Krónika. Közben: 4.40: Ha­tárok nélkül. 5.40: Kertbarátok. 8.05: Mű­sorszemle. 8.25: Kopogtató. 8:50 Jegyzet.. 9.05-11.55: Szombat délelőtt. Benne: 9.05: Családi trükör. 9.35: Rádiókabaré. Közben: 10.00: Hírek, időjárás. 11.05: A szombat délelőtt magazinja. Tel.: 138- 7745. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Faluról falura. 13.05: Népzenei portré-Csasztvan András néptáncos-koreográfus. 13.40: Öt kontinens száz botránya. 14.05: Oxigén. 15.05: Mindennapi irodalmunk. 16.00: Ti­zenhat óra. Közben: 17.00: Hírek, időjá­rás. 17.30: Előbang. 17.50: Graffiti. 18.00: Esti Krónika. 18.20: Előfutam. 18.25: és 4-én, este 7 órakor. Plusz egy meglepetés. A makói Belvárosi Olvasó­kör nyugdíjasklubja kirándulást szervez Mártélyra, július 4-én (kedd). Indulás a buszpályaud­varról reggel 7.45-ös busszal. megyeszerte Dr. Nagy Mihály alezredes, a makói rendó'rkapitányság veze­­tó'je fogadóórát tart július 3-án 14 órától 16 óráig Makó, Teleki László u. 4. II. em. 29- alatt lévő hivatali helyiségében. UFÓ-k emberközelben cím­mel Sós Tibor ufókutató tart film­vetítéssel egybekötött előadást jú­lius 4-én, kedden délután 6 órai kezdettel Mártélyon, a Kultúrház-Szemle. 19.05: Sportvilág. 19.30: Jó éjsza­kát, gyerekekl 19.40: Miska bácsi levelesládája - Határok nékül. 20.05: Rá­diószínház-Urának hű szolgája. Közben: 20.48: Hírek, időjárás. 21.44: Sanzonok - Ruttkai Éva énekel. 22.00: Késő esti Kró­nika. 22.20: Tudósfórum élőben. 23.05: Magyar művészek külföldön - Rost And­rea. URH-ADÓN 9.00: Körzeti magazinok. 18.20: Tizes kör. 18.30: Nemzetiségi műsorok. 21.00: Az Amerika hangja magyar mű­sora. 23.00: A BBC magyar műsora. PETŐFI 4.30: Hírek. Időjárás. 4.33: Hajnali dallamok. 6.00: A szeretet közösségei. 6.30: Hírek, időjárás. 6.35: Sportszom­bat. Benne: 7.00: Hírek, időjárás. 7.35: Randevú vonat. 8.00: Szórakoztató szombat délelőtt. Benne: 8.20: Iránytű. 9.00: Hírpercek. Lapszemle. Sport, Idő­járás. 9.10: Gőz. 10.00: Egy órában egy élet. Közben: 11.00: Hírek. Útközben. 11.05: A Petőfi válaszol. 11.10: Zorán "négy füllel". 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Hírpercek. Időjárás. Sport. Közlekedési információk. 13.14: Dará­ló. Folytatásos ifjúsági történet. 13.45: Ifőjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Szívküldi. kb. 14.41: Zsebrádiószínház. Azördög. 15.00: Hírek, időjárás. 15.20: Arcok, emlékek... 16.00: Szuper show­s' Közben: 17.00: Hírpercek. Időjárás. Sport. Gazdasági információk. 18.00:: Talpalávaló. 19.00: Hírek, időjárás. 19.03: Gordiusz magazin. 20.00: Sport­koktél. 21.00: Hírpercek. 21.10: Nemzet­közi slágerlista. 22.00: A BBC könnyű­zenei archívumából. 23.00: Hírek. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Korzó. 0.15-5.00: Éj­szaka (Kossuth kh, Petőfi urh). Közben óránként hírek, idájárás. 2.03: One-man show. 5.03: Nótacsokor. BARTÓK 6.00-8.59: Muzsikáló reggel. 9.05: Magam ürügyén. 10.00: Hírek. 10.05: Hangfelvételek felsőfokon. 11.20: Ágay Karola operafelvételeiből. 12.00: Hírek. 12.05: A Bartók rádió kívánságműsora. 14.00: Hírek. 14.05: Richard Strauss: Al­pesi szimfónia. 15.00: Opera-művészle­­mezek. 16.00: Hírek. 16.05: Zeneház. 17.30: Poggyász. 18.00: Hírek. 18.05: Új kompaktlemezeinkből. 19.12: Szabolcsi Bence élete és pályája (ism.). 19.50: A Francia Nemzeti Zenekar Beethoven­­hangversenye. Közben: 20.30-20.45: Tóth Eszter versei. 21.36: Kart Ridderbusch operaáriákat énekel. 22.00: Hírek. 22.05: Összkiadás. 23.13: Régizene-együttesek (elvételeiből. 24.00: Hírek. SZEGEDI MÉDIA TARJÁNI KÁBELTÉVÉ 8.00: ATV Szombat (ism.) 12.00: TKTV “Kedd délután" (ism.). 13.00: TKTV Délután után (ism.). 13.30: Fiatalok képernyője (ism.). 14.00: Happy TV. 18.00: TeleRádió. 19.00: ATV szombat 20.00: SZÍV TV. ban. A belépés ingyenes. Mártély község polgár­­mestere, Balogh Jánosné júli­us 3-án, hétfőn reggel 7-10 óráig fogadóórát tart hivatalá­ban. Nyári boxsuli indul Makón 9-12 éves fiúk részére július 4- én, kedden délután 5 órakor az újvárosi klubházban. Oktató: Földesi Csaba ökölvívóedző. Edzések: kedden és pénteken délután 5 órától fél 7 óráig. Beiratkozás a helyszínen. Ér­deklődni a Közösségi Házban Márton Imrénél lehet. Makón az újvárosi Film­klubban (Újvárosi klubház) július 4-én, kedden délután 5 órakor kezdődik a filmvetítés, melyre várják a fiatalokat és a felnőtteket. VÁROSI TELEVÍZIÓ A Városi Televízióban ma ismét jelent­kezik a Soros Filmklub. A 18.30-kor kez­dődő műsorban a Határok c. filmet lát­hatják, amelyben a bencés szerzetesek életébe pillanthatnak be. 0.00: Képújság. 18.30: Soros (ilmklub határok. 19.30: HTV-30 filmek: Egyedül (rövidfilm). Deborah édes teste (ameri­kai bűnügyi film). 21.32: Képújság. SZEGEDI RÁDIÓ 9.00-11.00: Alföldi Hírmondó. Zenés riportműsor. Szerkesztő: Bozó Beatrix. A tartalomból: Műsorismertetés, időjá­rás-jelentés, útintorm. 9.05: Hírek, tudó­sítások a Dél-Alföldről, országos és helyi lapszemle. 9.30: Könyvjegyzet. 9.40: Viszapillantó. Az elmúlt hét történéseiről. 10.00: Hírek. 10.05: Szalonstúdió. Doku­mentum összeállítás az Algyői veszélyes­­hulladék-tároló sorsáról. 10.50: Hírösszefoglaló. 11.00: Műsorzárás. 13.00- 14.30: V materinskom jazyku. Re­gionális szlovák nyelvű nemzetiségi mű­sor. 14.30-16.00: In limba materna. Re­gionális román nyelvű nemzetiségi mű­sor. 16.00-18.00: Zenés szolgáltató és kereskedelmi műsor a szegedi 94,9 MHz-en. RÁDIÓ 88 Reggel 6.30-tól 8.00-ig télóránként, 19.00- ig óránként hírek, sport, jelentés az időről, útintorm. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 421-253, 421- 353. 6.00: Ébredjen Ránk! Reggeli in­formációs műsor korán kelőknek és későn fekvőknek. Lapszemle, naptár, horoszkóp, recept, piaci árak. Lóra ma­gyar! Szerkesztő-műsorvezető: Hegye­­si Sándor. 10.05: Algyő a világ köze­pe? Múlt - jelene - jövő és a lovas­napok eseményei. Szerkesztő-műsor­vezető: Tóth Róbert. 14.05: Kívánság­­műsor. 15.05: DJ Genscher. 17.05: Iro­dalmi összeállítás. Szerkesztő-műsor­vezető: Szatmári Gábor. 21.00: Angol nyelvű játék Tóth Viktóriával. 21.30: Német nyelvű hírek. 21.35: Német nyelvű műsor Tóth Róberttal. 22.00- 02.00: DJ Tóth András. Zenei szerkesz­tők: Genscher, Tóth András, Tóth Vik­tória. RÁDIÓ SZENTES Július 1-jén: Szombat délután. 13 órától: A szerkesztő köszöntője. Le­tesszük a névjegyünket - bemu­tatkoznak a műsorkészítők. Beszélge­tés Szirbik Imrével, Szentes polgár­­mesterével. 14 órától: Megkérdezzük a Hallgatót. Mindszenti Napok. 15 órá­tól: Megkérdezzük a Hallgatót. Csong­rádi tudósítóink jelentik. 16 órától: Gáspár Sándor színművész - szentesi kötődéseiről, színházról, szülővárosá­ról beszél. Hétvégi programajánlat. 17 órától: Tudósítóink jelentik. Megkér­deztük a Hallgatót! DEUTSCHE WELLE — MAGYARUL 13.30-14.00: a szegedi kábeltévé hangcsatornáján. Hírek, nemzetközi lap­szemle. Autó, turizmus. /----------------------------------------------------------------------------------------­Délvilág V___________________________________ Reggei Délvilág, napilap. Alapítva: 1991. Főszerkesztő: dr. Nikolényi István, főszerkesztő-helyettesek: Őrfi Ferenc, dr. Tárnái László. Tervező-szerkesztő: Czakójános. Főmunkatársak: P. Bodzsár Erzsébet, Halász Miklós. Rovatvezetők: Bagaméry László (sport), Márok Tamás (kultúra), Megyeri Valéria (gazdaság), Pintér József (fotó). Kircndeltségvezetők: Molnár László (Makó), Gulyás Márta (Hódmezővásárhely), dr. Dányi László (Szentcs-Csongrád). Munkatársak: Balázsi Irén (Szentes), Farkas Csaba, Imre Péter, Imre László, Kéri Barnabás, Kovács Piroska, LovasJ. József (Csongrád), Pusztakeresztúri József (Hódmezővásárhely). Állandó szerzőink: Bárok István, Bálái Gyula (Makó), Fellctár Béla (Hmv.hely), dr. Gazdagh István, Karnok Csaba (fotó), Kiss Anikó, Miskolczi Róbert (fotó), Petrusán Lívia, Szabó Imre (Makó), dr. Tráscr László, Várkonyi István (Csongrád), Veréb Simon (fotó). A szerkesztőség: Szeged, Stefánia 10.6740. Postafiók625.6701. Tel.: (62) 472-872,472-669,472-769, éjszakai ügyeleti telefon: (62) 486-386. Telefax: (62) 472- 244,472-872. Hirdetésfelvétel: Szeged, Sajtóház, Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.6800. Tel/Fax: (62) 344-077. Hirdetésfelvétel: Szőnyi u. 1. Tel/Fax: 341-325. Makó, Csanád vezér tér 3.6900. Tel.: (62) 413-803, tel/fax: (62) 413-198. Szentes, Kossuth u. 24.1. cm. (ív Rt.) 6600. Tel/Fax: (63) 316-321. Hirdetésfelvétel tel.: (63) 311-416. Csongrád, Kossuth tér 9-11. Tel/Fax: (63) 382-166/119. Kiadja a Délvilág Kiadó Részvénytársaság, Szeged, Stefánia 10.6740. Postafiók: 625.6701. Tel/Fax: 472-244,472-872. Felelős kiadó: Németh István elnök-vezérigazgató. A lapot terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság, igazgató: Gyimcsiné dr. Etscdy Sarolta, árusításban a DÉLHÍR Rt., ügyvezető igazgató: Mizsei István, valamint a Délvilág Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. A lapot a Szegedi Nyomda készíti. Szeged, Makkosházi krt. 1.6723. Tel.: (62) 486-386. Felelős vezető: Puskásné Hunya Ágnes. HU ISSN 0866-4218. 1995. július L, szombat 2 =

Next

/
Thumbnails
Contents