Reggeli Délvilág, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

A Madártani és Természetvé­delmi egyesület Vásárhelyi cso­portja december 5-én, délután 5 órakor diavetítéssel egybekötött előadást tart a Kertvárosi Általános Iskolában. Az előadás témája: Vá­sárhely madárvilága, előadó: ifj. Baranyai Antal. Mártély község polgármestere Balogh Jánosné, december 4-én (Hétfőn) 7-9 óráig hivatalában fo­gadóórát tart. Minden érdeklődőt tisztelettel vár. December 3-án a hódmező­vásárhelyi Hódtói sportcsarnokban a 62. Bercsényi Miklós gépesített lövészdandár érdekvédelmi helyi képviselete Mikulás ünnepi foci- és gyermekgálát rendez. Program ajánlat: 9 órától focivillámtorna, szüneteiben társastánc bemutató, 11 órakor a „Tapsi-Hapsi” irodal­mi színpad humoros színjátéka, bábszínház és sok érdekes látni­való. Elkapták Zsolt gyilkosát (Folytatás az 1. oldalról) bi említett bőrönd a gubacsi híd­nál, a holttest közelében feküdt, a rendőrök vérnyomokat, húscafatokat, illetve egy M. László nevére szóló rend­őrségi idézést találtak benne. Ugyan­csak vérnyomokra bukkantak a felté­telezett elkövető lakásában és a ház folyosóján. Jelenleg szakértők azono­sítják, hogy a rögzített vér az áldozat­tól származik-e. M. László az áldozat barátja volt, 4 évvel ezelőtt végzett ugyanabban a ki­segítő iskolában, ahol a kisfiú is ta­nult. Az eddigi benyomások alapján egyikük sem tekinthető szellemileg visszamaradottnak, inkább olyan lusta gyerekekről van szó, akik job­ban érzik magukat a kisegítő isko­lában. A gyanúsítottat egyébként ag­resszív, problémás fiúnak ismerte a környezete. M. László tagadja, hogy ő követte el a gyilkosságot, azt viszont beismerte, hogy az említett bőrönd az övé. Az áldozat fejét még nem ta­lálták meg - hangzott el. programajánlat HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, a Tornyai János Múzeumban az állandó régészeti kiállítás látható, és a Kiss La­jos emlékszoba várja az érdeklődőket. Az .Alföldi Galériában az 1945-ig élt mű­vészek alkotásai tekinthetők meg napon­ta 10;től 17 óráig. A Csúcsi Fazekasház hétfő kivételével naponta 13-tól 17 órá­ig látogatható. A Petőfi Művelődési Köz­pontban december 2-án 18 órai kezdés­sel Gyurkovics Zsuzsa sanzonestje lesz, Edit Piaf emlékére a színházteremben. December 4-én 15 órakor a Kertvárosi Olvasókörben Tóth Sándor fazekas népi iparművész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, megnyitja Nagy Vera nép­rajzkutató. Megtekinthető december 8- ig naponta 15-18 óráig a Rudnay Gy. u. 6. szám alatt. 5-én, kedden operabusz indul a PMK elől 18 órakor a Szegedi Ka­maraszínházba (bérletes előadásra), ahol a Porond - Máz - Koncert című balett estet tekinthetik meg a bérlettu­lajdonosok. 6-án 18 órakor a PMK szín­háztermében Bodrogi show lesz. Közre­működik Poór Péter, Balassa Tamás, Baráth Valéria. Jegyek 350 forintos egy­ségáron kaphatók a PMK pénztárában. Ugyancsak 6-án a II. emeleten 16 óra­kor dr. Frízt Izabella a daganatos beteg­ségekről tart előadást Helyes életmód címmel a közművelődési nyugdíjas klubban. December 7-én 19 órakor a Mozaik Kamaraterem Art Mozijában a Bűn és Bűnhődés c. filmet vetítik. Ugyancsak 7-én az Életreformklubban Sághy István a Természetgyógyász folyó­irat Natur konyha rovatának szerkesz­tője tart előadást Makrobiotikus táplál­kozás címmel. CSONGRÁDON, a Tari László Múzeumban a Bihar író fia: Szabó Pál című tárlat várja a látoga­tókat. A Csongrád Városi Galériában Ezüst György festőművész és Ezüst Zol­tán grafikusművész kiállítása várja az ér­deklődőket. A Tiszai Galériában Kneisz Eszter iparművész tárlata látogatható. A Művelődési Központban Körös Sára képei tekinthetők meg. A Zöldkert utca 4. szám alatt Dózsáné Fodor Irén ho­mokóra magángyűjteménye látható. Ma, pénteken este 9 órai kezdettel a Városi Galéria nagytermében az Álla­mi Zeneiskola tanárainak hangverse­nyét rendezik meg. Este fél 8-kor az Ego Klubban (Pincebár söröző) a ven­dég: Hajdú János országgyűlési kép­viselő és Eric Kamp, a bokrosi EFFEM Hungary Kft. holland ügyvezető igaz­gatója. Szombaton 19 órakor az Uránia Moziban a latin-ameribi ze­nét játszó Los Andinos együttes lép fel. Vasárnap délben 3 órakor az Ifjúsági Házban operettestre várják az érdek­lődő közönséget. Közreműködnek: Kalmár Magda, Ötvös Csilla és Dömsödi Farkas Bálint. Zongorán kí­sér: Antal István. SZENTESEN, a Koszta József Múzeumban a Szen­tesi népélet, a Mezővárostól a vásár­városig, a Hun kori falvaink életéből, és az Agyagból formált szépség című kiállítások, valamint Koszta József festményei és relikviái, Dési Huber István grafikái tekinthetők meg. A művelődési és ifjúsági házban az 1. Al­földi Fotószalon tart nyitva. A Móricz Zsigntond Művelődési Házban Kiss József fotókiállítása tekinthető meg. A Galériában Losonci Lilla festőmű­vész, valamint szentesi alkotók mű­vei kerültek kiállításra; az utóbbiak megvásárolhatók. Pénteken a műve­lődési és ifjúsági házban délután 2 órától filmet vetítenek a nyugdíjasok­nak. Ugyanide várják szombaton este 8 órától a fiatalokat is a Bandiszkóba. Vasárnap szintén itt találkozhatnak délután 6 órától a társkeresők is. MAKÓN, a József Attila Művelődési Központ programja: december 2-án, szomba­ton délelőtt 9 órakor korongozó szak­kör, érem- és bélyeggyűjtők találkoz­nak a Régi Városházán, 10 órakor Grundbirkózó csapatbajnokság az Ál­lítási utcai Általános Iskolában. Dél­után 3 órakor tánciskola lesz hala­dóknak a Régi Városházán. Este fél 7 órakor Az elmúlt 30 év címmel Zorán koncert lesz a Hagymaházban. 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor idényzá­ró megyei ökölvívó körverseny a Hagy­maházban. műsor — naptár 17.00: A Partridge család. 17.30: Regio-ELZA napja A Nap kel 7 óra 10 perckor, nyugszik 15 óra 55 perckor. A Hold kel 13 óra 07 perckor, nyugszik 1 óra 09 perckor. ____________VÍZÁLLÁS____________ A Tisza vízállása csütörtökön Szegednél: plusz 200 cm, vízhőfok: 3,1 ”C, Csongrád­itól: plusz 133 cm, Mindszentnél: plusz 194 cm. A Maros Makónál: mínusz 29 cm. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA 1813. VI. Vilmos orániai herceg felveszi a független fejedelem címet. Hollandia szu­verenitása. 1851. A Kossuth-család több tagját, vala­mint Jubál Károlyt letartóztatják Pesten. I860. Megjelenik a „Sürgöny", a kormány hivatalos lapja, a „Magyar Hírlap” illetve a „Budapesti Hírlap” folytatása. 1865. Szegeden megnyílik a városi zene­iskola. 1893. Megindul a diákok matematikai képzésben napjainkig fontos helyet betöl­tő „Középiskolai Matematikai Lapok". 1918. I. Péter szerb király nevében I. (Karagyorgycvics) Sándor trónörökös ki­kiáltja a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (1929-ben I. Sándor egy államcsíny után Jugoszláv Királysággá változtatja az ország nevét.). 1974. Újvidéken meghalt Zilahy Lajos író, szerkesztő, akadémikus. Szerkesztette a Magyarország cs a Híd című lapokat, s pe­gazus néven saját filmgyártó vállalatot is alapított. 1987. A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa vezetőinek első hivatalos tanács­kozása Budapesten. 1989. Megalakul a Kereskedelmi Szak­szervezetek Szövetsége. HEKA L. - SZONDI I. _______________MOZI_______________ SZEGED, Korzó: Pocahontas. Színes, mb. amerikai rajzfilm. Kezdés: fél 4, három­negyed 6 és 8 órakor. Belvárosi: Száguldó erőd. Színes, ameri­kai akciófilm. Kezdés: 3, negyed 6 és fél 8 órakor. Kamaraterem: Távol cs mégis közei. Szí­nes nemet film. Kezdés: háromnegyed 6 és 8 órakor. Balázs Béla: Dolores. Színes amerikai film. Kezdés: 4,6 és 8 órakor. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Korzó: Játssz a túlélésért. Színes, mb. amerikai akciófilm. Kezdés: fél 4 órakor. A hálózat csapdájá­ban. Színes amerikai film. Kezdés: három­negyed 6 és 8 órakor. SZENTES, Őze Lajos: Damb és Damber - Dilibogyók. Színes, mb. amerikai film­vígjáték. Kezdés: 6 és 8 órakor. CSONGRÁD, Uránia: Murifi esküvője. Színes ausztrál filmvígjáték. Kezdés: 7 óra­kor. MÓRAHALOM: Frankenstein. Színes ame­rikai film. Kezdés: 7 órakor. SÁNDORFALVA: Az utolsó esély - Crim­son Tide. Színes amerikai akciófilm. Kez­dés: ,6 órakor. M1NDSZENT: Az első lovag. Színes ame­rikai film. Kezdés: 7 órakor. SZÉKKUTAS: F.uss T ovább W ells! Szí­nes amerikai film. Kezdés: 6 órakor. BORDÁNY: Aludj csak, én álmodom. Szí­nes, m. b. amerikai film. Kezdés: 6 óra­kor. ____________SZÍNHÁZ____________ SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ: Bolha a fülbe. Bérlctszünct. Kezdés: 7 órakor. KAMARASZÍNHÁZ: A porond, máz, kon­cert. Erkel 2. bérlet. Kezdés: 7 órakor. _______MAGYAR TELEVÍZIÓ_______ BUDAPEST 1. 5.28: Műsorismertetés. 5.30: Gazdatévé. 5.50: Határtól határig. 6.00: Napkelte. 9.00: Tízórai. 9 05: Anyagias világ, 19/10. (ism.). 9 30: Tízórai. Benne: 9 50: Játék. 10.00: Magad uram... 10.20: Úti tipp. 10.45: Főzősarok. 10.50: Hírek. Időjárás. 11.00: Dallas. Amerikai filmsorozat, 258. rész. 12.00: Déli harangszó. Időjárás. Hí­rek. 12.05: Gazdasági ábécé. 12.15: Kép­újság. 15.35: Műsorismertetés. 15.40: Tolcsvay László dalai (ism.) 16.00: Hírek. Időjárás. 16.10: Üzlet. 16.25: Topmodell, 180/44. 17.00: Évgyűrűk. 17.30: Téka. 17.40: 15 perc. 18.00: Ablak. 19 00: Ég­ből pottyant mesék. 19.13: Múzsa. 19 30: Híradó. Időjárás. 20.03: Telcsport. 20.15: Dallas. Amerikai filmsorozat, 258. rész. (ism.). 21.10: Ön dönt! 22.15: Százéves a mozi. 23.55: Kenneth Kvarnström és tár­sulata. 0.20: BBC-híradó. 0.40: Képújság. BUDAPEST 2. 12.00: Szieszta. 15.20: Képújság. 15-25: Műsorajánlat. Időjárás. 15.30: Drcschcibc Europa. 16.00: Magyarország ma. 16.30: Segítőtárs. 17.00: Most. 17.30: Rin-Tin- Tin. 17.55: Időjárás. 18.00: Körzeti hír­adók 18.20: Űrgammák. 18.45: Olimpi­ai arcképcsarnok. 19-00: Root Európába megy. 19.55: Zenérőj - “papucsban". 20.30: Százéves a mozi. 21.20: RÉS. 21.45: Híradó. 22.00: Objektív. 22.30: Időjárás. 22.35: Kék percek. 22.40: Fociles. 22.55: Cinema du Réel - etnográfiai és szocioló­giai filmszemle. DUNA TV 8.00: Képes krónika. 14.00: Lapozó. 14.15: Olvasónapló. 15 35: Amerikából jöttem. 15.55: Éliás, az udvari bolond. 16.05: Fejezetek a Film történetéből. 16.50: Mesterművek. 17.00: Héléne és a fiúk. Francia tcvéfilmsorozat. 17.25: Jelképár - Íj-nyíl. 17.30: Dini, a kis dinoszaurusz. Nagyi. 17.55: Műsorismertetés. 18.00: Híradó. 18.15: Pctrija koszorúja. 20.00: Közép-európai magazin. 20.45: Esti kér­dés. 21.00: Híradó. 21.15: Az első száz év. 23-40: Dura Lex. 24.00: Vörösmarty Mi­hály: Honszcrctet. HBO 16.30: Batman. 17.00: Bír-lak. 17.30: Blinky Bili. 18.20: Detektív két tűz között. 20.10: Idegen közöttünk. 22.00: A bérgyilkosnő. 23-50: Az élő múmia. PRO 7 5.10: A mi kis farmunk (ism.). 5.55: Taff (ism ). 6.15: Egy fedél alatt (ism ). 6.35: Hupikék törpikék. 7.00: Dennis. 7.50: Flinstone család. 8.20: Waltonok. 8.50: Alf (ism.). 9-20: Grace (ism.). 10.20: Az UN­CLE embere visszatér. 12.05: Szívtől szí­vig. 13.00: Remington Steele. 14.00: Arabella Kiesbaucr talkshow-ja. 15 05: A mi kis farmunk. 16.05: Hupikék törpikék. 16.30: Popcye. 16.35: Animaniacs. 17.00: Tapsi Hapsi. 17.30: Flinstone család. 18.00: Egy fedél alatt. 18.30: Alf. 19 00: Grace. 19-30: Taff. 19.55: Hírek. 20.15: Babylon 5. 22.00: Halálos érintés. 23.25: A világvége város. 0.45: hírek. 0.55: Édes bűn (ism ). 1.50: X-akták — Történetek az FBI titkos ügyeiből. 2.35: Arabella Kiesbauer talkshow-ja (ism.). RTL 5.30. RTL-hírek. 5.35: Családi párbaj. 6.05: Jeopardy (ism.). 6.35: Jó idők, rossz idők. 7.00: Reggeli magazin. 7.35: Egymás közt (ism ). 8.05: A Springfield-sztori. 9.05: Kalifornia klán. 10.00. Gazdag és szép. 10.30: Hétköznapjaink. 11.00: For­ró nyeremény. 11.30: Családi párbaj. 12.00: Déli magazin. 12.30: Arany lányok. 13.00: Gyilkossága hobbija. 14.00: Bärbel Schäfer. 15.00: Ilona Christen. 16.00: Hans Meiscr. 17.00: Jeopardy. 17.30: Egy­más közt. 18.00: Jó estét. 18.30: Sztárma­gazin. 18.45: Híradó. 19.10: Robbané­kony. 19 40: Jó idők, rossz idők. 20.15: Mini playback-show. 21.15: Szívtől szívig. 23.05: Koschwitz-show. 24.00: RTL - Éj­féli hírek. 0.30: Cheers bár. 1.00: Borzasz­tó kedves család (ism.). 1.25: Arany lá­nyok (ism.). 1.55: A rémület éjszakája 4. 3.30: A rémület éjszakája 5. SAT 1 5.30: Németország ma reggel. 9 00: Can­non. 10.00: Fantázia-sziget. 11.00: Halló, doktor bácsi! (ism.). 12.00: Szcrelcmha­­jó. 13-00: Trapper John főorvos. 14.00: Űrszckcrck - Az új generáció. 15.00: MacGyver. 16.00: Mindent vagy semmit. nális műsorok. 18.00: Ilyen az élet! - Wagenfeldék. 19 00: Hírek. 19-15: Sport­hírek. 19 30 Szerencsekerék. 20.15: Há­lószobaablak. 22.25: Labdarúgó Bundcsliga. 23.15: Állandó készültség. 0.40: Az utolsó szolgálat. 2.30: Űrszeke­rek (ism.). _________MAGYAR RÁDIÓ_________ KOSSUTH 4.30-8.10 Reggeli krónika. 4.40 Határok nélkül. 5.40 Falurádió. 8.10 Műsorszem- Ic. 8.28 A Szabó család (ism.) 9.00 Hírek. 9 05-10.59 Napközben. 11.00 Hírek. 11.05 Cigányfélóra. 11.34 Anno... Háborús tör­ténet, 3. bef. 12.00 Déli krónika. 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv. 12.50 Kül­politikai figyelő. 13.00 Hírek. 13 05 Ven­dég a háznál. 13-20 A hit hangjai. 13 30 Az Úr közel! 14.00 Hírek. 14.05 Öt perc a rádióról - mindenkinek. 14.10 Klassziku­sok mindenkinek. 14.55 Versek. 15.00 Hí­rek. 15.00 Justh Zsigmond: Párizsi napló (részletek) 15.25 Tudományos műsor. 15.55 Cégér. 16.00 Délutáni krónika. 16.10 Mindennapi gazdaság. 16.20 Forró drót a rendőrséghez. 16.25 Népzenei híradó. 17.00 Hírek. 17.05 "Magyaror­szágról jövök...” 18.00 Esti krónika. 18.30 Ráadás. 19.00 Hírek. 19.05 Sportvilág. 19 30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.35 Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagytermét. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Visszhang. 23.00 Hírek. 23.05 Hangversenymúzeum. 24.00 Hírek. URH: 6.55-9-00 Körzeti in­formációs magazinok. 18.30 Szlovák nyel­vű műsor. 19 00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor. 21.00-22.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 23.00-24.00 A BBC késő esti ma­gyar műsora. PETŐFI 4.33 Hajnali dallamok. Benne: félórán­ként Hírek. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45 Zöld/ sport/reggcl. 8.00 Állomáskereső. 8.10 Helykereső. Esélyekről, boldogulásról -10 percben 8.20 Rivaldafényben. A Magyar Rádió lemezei 1934 és 1949 között. 8.50 Apró-cseprő - gyerekekről. 9 00 Hírper­cek. 9-10 Háló. Villámangol öt percben. 915 Sok hűhó (ism.) 10.00 Zene-szó — Petrányi Judittal (élő). 11.52 Gordiusz plusz. Öt perc tudomány. 12.00 Nóták. Gyulai Erzsébet, Győri Szabó József, Jákó Vera és Dóry József énekel, Jónás Mátyás zenekara játszik. 12.50 Korkérdés. Irodal­mi, művészeti, tudomány- és technikatör­téneti telefonos kvíz: ki, mi, kivel, mikor, mit, miért? 13.00 Hírpercek. 13.10 Háló. Formabontó Kínai szemfrissítő masszázs felnőtteknek és gyerekeknek. 13-15 Slá­germúzeum. 14.00 Közös hullámhosszon. 14.45 Poggyász. Tudnivalók utazóknak. 15.00 Hírek. 15.08 Péntektől-péntekig. Ajánlóműsor sok muzsikával (élő). 16.10 Közös hullámhosszon. 16.30 Az Örökifjú kölyök. 17.00 Hírpercek. 17.10 Háló. A pénz beszél. 17.15 Ötödik sebesség 1995. 18.15 Közös hullámhosszon. Helyi rádi­ók bemutatkozása és vetélkedése. 19 30 Előre-hátra. Zenében és prózában. 21.00 Hírpercek. 21.10 Manapság... 22.15 Sok hűhó. Minden ami belefér! - 45 percbe. 23.00 Hírek. 23.03 Sporthíradó. 23.10 Záróra. Beolva-show: 00.15-04.20 Éjsza­ka. Benne: óránként Hírek. 00.15-01.00 Hatvanasok klubja. 01.03 Közös hullám­hosszon. kb.02.03 Hang-látomás. kb.02.40 20-as Stúdió, kb.03.45 Gácsi Sándor Archívum. 04.03-04.20 Magyar nóták, csárdások. RÁDIÓ SZENTES 13-18.00 óráig az URH 95,7 MHz-en, ká­beltévén Szentesen a 67,25 MHz-en, Csongrádon a 103 MHz-en. Az adás alatt hívható telefon: 63/315-482. 13-30-kor, majd óránként: helyi hírek, tudósítások, időjárás. 13.00: A héten történt. A rádió ismetlőműsora. 14.00: Közös hullám­hosszon a Petőfi Rádióban. 70 éves a Ma­gyar Rádió. Ünnepi színes műsor, 12 ha­zai rádióstúdió közreműködésével. Szer­kesztő-műsorvezető: Kruzslicz Pál. Közre­működik: Bartha László, Gáspár András, Nagy Róbert, Fehér Mónika, Vanó Éva, Morzsik János, Besenyei Gábor. Vetélked­nek a stúdiók. Kapcsoljuk a Petőfi Rádiót és a vidéki stúdiókat. Helyszíni közvetítés a szentesi Hungerit Kft. ötéves születésnap­járól. Riporterek tizenegy településről. Tu­dósítás a szentesi önkormányzat délutáni tanácskozásáról. Kb. 19 30-22.00 óráig: Az én rádióm! A Hallgatók mondják. In­terjúk, stúdióbeszélgetések. 22.00-24.00: Éjszakai kívánságműsor - Gáspár András zenés programja. SZENTESI MÉDIA 6 RÁDIÓ 5.00-tól minden egész órában hírek, idő­járás. 5.35: Programajánlat. 5.50: Közle­­kedésmctcorológia. 6.20: Évfordulónap­tár. 6.40. Mozifigyelő. 6.45: Útinform. 7.15: Lapszemle. 8.15: Orvosi magazin 8.45: Információk. 9.15: Telefonos inter­júk. 9 45: Érdekességek. 10.15: Város­­politikai magazin. 11.15: Programajánlat. 11.30: Kívánságműsor. 12.45: Napi hír­összefoglaló. 18.00-tól minden egész órá­ban hírek, időjárás. 18.10-től 02.00-ig Pé­­ti-show, benne: A humor órája, Mester­emberek, Add ki magad, Slágerlista; Illem­­óra, Zene... VÁSÁRHELYI VÁROSI TELEVÍZIÓ 17.00: Képújság. 20.00: HTV 30: Rajzfilm. 20.19: Neon City - amerikai sci-fi. 23.00. Képújság. _________SZEGEDI MÉDIA_________ SZEGEDI VÁROSI TELEVÍZIÓ 00.00: Képújság. 17.35: Műsorkezdés. 17.45: Szegedi hírek. 18.00: Paletta (kul­turális magazin, ism.). 18.50: Kisfilm: Ká­sás köcsög, A farkas és a kis borjú (rajz­filmek). 19.15: Szegedi hírek (ism). 19-25: Zene. 19 30: Divatbolygó. 20.00: Esti műsorkezdés. 20.10: Laurie Anderson. 21.10: Exkluzív beszélgetés Dr. Szalay István polgármesterrel. 22.10: Film: Neon City (amerikai kalandfilm). 00.05: Szegedi hírek (ism.). 00.15: Mű­sorzárás. 00.16: Képújság. Exkluzív beszélgetés a VTV-ben: Ön­kormányzás és nyilvánosság címmel dr. Szalay István, Szeged város polgármes­tere, és Dlusztus Imre, a Délmagyar­­ország főszerkesztője lesz a vendége a Városi Televízió rendkívüli élő adásának december 1-jén 21.10-kor. A beszél­getés vezetője: Pavlovits Miklós. TKTV 1. CSATORNA 07.30: Képújság. 08.00: ATV Péntek (ism.). 18.00 Képújság. 18.30: TKTV „Pén­teki Magazin". A tartalomból: Műsoris­mertetés. Szeged közbiztonsága. Vendé­günk dr. Szőke Péter, Szeged rendőrkapi­tánya. Hírek a „torony alól”. Szegedi Pap­rika Dixieland Fesztivál (1.). TKTV 2. CSATORNA 20.00: SZÍV TV. RÁDIÓ 88 Reggel 6.30-tól 8.00 óráig félóránként 8.00 órától 20.00-ig óránként hírek, sport je­lentés az időről, útinform. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 421-253, 421-353. 06.00-10.00: Ébredjen ránk! Reggeli információs műsor. Benne: 06.40: Lapszemle. 06.50: Útravaló. 07.10: Ho­roszkóp. 07.20: Évforduló. 07.40: Szülinapi- névnapi köszöntő. 07.50: Re­cept. 08.10: Garaboly. 08.20: Program­­ajánlat. 08.30: Rádió-lottó. 09.10: Börze. Szerkesztő - műsorvezető: Hegyesi Sán­dor. 10.05: A Marsról jelentjük! Szerkesz­tő: Ádám Péter. 14.05: Kívánságműsor. 15.05: DJ Maki. 19.05: Fiatalokról-fiata­­loknak. Szerkesztő-műsorvezető: Frányó Andrea. 21.05: Popsoroló. Szerkesztő-mű­sorvezető: László István. Zenei szerkesz­tők: Tóth András, Molnár Sándor, László István, Tóth Viktória. Reggeli Délvilág, napilap. Alapítva: 1991 ■ Főszerkesztő: dr. Nikolényi István, Főszerkesztő-helyettesek: Őrfi Ferenc, dr. Tárnái László, Tervezőszerkesztő: Forgách Éva. Főmunkatársak: P. Bodzsár Erzsébet, Halász Miklós. Rovatvezetők: Bagaméry László (sport), Márok Tamás (kultúra), Megyeri Valéria (gazdaság), Pintér József (fotó). Kirendeltségvczetők: Molnár László (Makó), Héjjaj. Gyula (Hódmezővásárhely), dr. Dányi László (Szentes-Csongrád). Munkatársak: Balázsi Irén (Szentes), Czakó János, Farkas Csaba, Imre Péter, Imre László, Kéri Barnabás, Kovács Piroska, Lovas J. József (Csongrád), Pusztakeresztúri József (Hódmezővásárhely). Állandó szerzőink: Bárok István, Bátai Gyula (Makó), Felletár Béla (Hmvhcly), dr. Gazdagh István, Kiss Anikó, Miskolczi Róbert (fotó), Petrusán Lívia, Szabó Imre (Makó),dr. Tráser László, Várkonyi István (Csongrád), Veréb Simon (fotó). A szerkesztőség: Szeged, Stefánia 10.6740. Postafiók 625.6701. Tel.: (62) 472-872,472-669,472-769, éjszakai ügyeleti telefon: (62) 486-386. Telefax: (62) 472-244,472-872. Hirdetésfelvétel: Szeged, Sajtóház, Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.6800. Tel/Fax: (62) 344-077. Hirdetésfelvétel: Szőnyi u. 1. Tel/Fax: 341-325. Makó, Csanád vezér tér 3. 6900. Tel.: (62) 413-803, tel/fax: (62) 413-198. Szentes, Kossuth u. 24. 1. em. (ív Rt.) 6600. Tel/Fax: (63) 316-321. Hirdetésfelvétel tel.: (63) 311-416. Csongrád, Kossuth tér 9-11. Tel/Fax: (63) 382-166/119. Kiadja a Délvilág Kiadó Részvénytársaság, Szeged, Stefánia 10. 6740. Postafiók: 625.6701. Tel/Fax: 472-244,472-872. Felelős kiadó: Németh István elnök-vezérigazgató. A lapot terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság, igazgató: Gyimcsiné dr. Etscdy Sarolta, árusításban a DÉLHÍR Rt., ügyvezető igazgató: Mizsci István, valamint a Délvilág Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Szedés: Déli Siker BT. Nyomás: Szegedi Nyomda, Makkosházi krt. I. 6723. Tel.: (62) 486-386. Felelős vezető: Puskásné HunyaÁgnes. HU ISSN 0866-4218. 2 1995. december L, péntek Délvilág

Next

/
Thumbnails
Contents