Revista Aeronauticei, 1944 (Anul 18, nr. 1-12)

1944-01-01 / nr. 1

Șerifi la (/f>) Revista Aeronauticei t# a yi /o/ 5cm toți din aeronautică --20H pentru toți trebue scrisă Revista Pentru prestigiul aeronauticei, revista care o reprezintă trebue să oglindească valoarea reală de gândire și exprimare a personalului armei. Articolele publicate in Revistă, sunt retribuite după cum urmează: — originale : 4800 lei coala (în pagini); — prelucrări, recenzii și infor­mații­: toco lei coala ; — traduceri : 2400 lei coala. Desemne lucrate cu mâna sau fotografiate, altele decât cele tăiate din reviste și broșuri, se socotesc pagini scrise. Autorii pot obține extrase după articolele publicate. m. Pentru articolele de reală valoare interesând deosebit Aeronautica, se pot acorda premii de către comitetul de direcție.

Next