Revista Aeronauticii, 1947 (Anul 21, nr. 1-10)

1947-01-01 / nr. 1-2

A' Revista Aeronauticii Publicație Lunară Profesională a Comandamentului Aeronauticii Apare sub îndrumarea unui Comitet Superior de Direcție prezidat de Domnul General Comandant al Aeronauticii Comitetul de Redacție pe anul 1947 : Directorul Revistei . ..................................... Subdirector....................Cpt.Cdor av. Nicolae Grigore Secretar de Redacție . . Cpt. av. Rosetti Grigore Redactori referenți: Pentru partea tactico-strategică : Comandor av. Zaharescu Al. Cpt. C-dor av. Malinovski R. Lt. C-dor av. Pretorian Al. Lt. C-dor av. Poricel I. Pentru partea tehnică : C-dor Ing. Săndulescu Teodor Pentru Geniu Aero. : C-dor Ing. Bosseancă M. Cenzori....................: Int. Colonel Pleșan Titus Expert Contabil Diamandi A­­ IUL 2005 SI ZOU Redacția și Administrația Revistei funcționează — împreună cu Tipografia Aeronauticii — în localul Gru­pării Depozite și Ateliere Nr. 2, București - Cotroceni. Telefon: Redacția :... 5.77.93 Redacționale 1) Rugăm pe D=nui Comandanți de Unități a dispune să ni se trimită tabele nominale de personalul abonat la Revista Aero­­nauticii pe anul 1947, precum și sumele ce reprezintă costul abo­­namentelor. Deși am făcut apel în repetate rânduri și deși ordine în a­­cest sens au fost date unităților direct de Comandamentul Aero­­nauticii până în prezent nu s’au conformat decât câteva din acestea, întrucât R. A. nu are alte fonduri decât diferitele subvenții și contribuția personalului, neprimirea la timp a costului abona­­mentelor ne va pune în situația de a nuri mai putea asigura a­­pariția. 2) Pentru ca nivelul revistei să fie cât mai ridicat, facem apel la cei ce au talent să ne trimită articole pentru a fi publicate. Totdeodată pentru ca sumarul revistei să fie cât mai bogat și variat rugăm a ne trimite articole cât mai concise (maximum 16 pagini). Taxa poștală plătită în numerar conform aprobării Di­recției Generale P. T. T. Nr. 58.430 / 1945 Tipografia Revistei Aeronauticii București-Cotroceni.

Next