A Budapesti Orvostudományi Egyetem tanrendje, 1963-1964

2719/1963. А .ШГЛРЕСТХ УЛиЬЖ'ЯП EGYETEM­­rektora : Dr. TÖRŐ IMRE Kossuth-dijas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, oktat is -­ rekt­orhely­et­t­es ; Dr. R­.ТкГТ MAGDA e­s ’t .-mi tanar, a iCaz­ or.Tu­dom a'’os Akadémia levelező tagja , tudományos rektorhelyettes; Dr. s Vs JÓZSEF Kos~utk~di­as e­jttetemi tanár, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia levelező tagja gazdasági rekt­or helyett­es : 4 ■ isi- — ■ - -*-■■■«, -■ .. ■— ■■■« . II....I« i. »• I ......................... « Dr. • BOGK­ÍA ELEMÍR az Általános Orvostudományi Kar dékánja: Dr. EUST IT ШЕЕ egyetemi tanár az orvostudományok doktora dékánt' elveit­es­ek: Dr. GÁROR GYÖRGY eg’.­et .qii docens, az orvortudományok kandidátusa, r Dr. JELITNEK HARRY egyetemi docens, orvostudományok kandidátusa az

Next