A Budapesti Orvostudományi Egyetem tanrendje, 1963-1964

2720/1963. A frogorv­ostud­omány­i Kar dékánja: Dr. BALOGH ZIfflós.,­ egyet­em­i tanár,­­ az orvostudományok doktora, dékánhelyettes: Dr. BOROS SÁNÓCfi egyetemi docens A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja: Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár­, a kémiai tudományok, kandidátusa­­,­ dékánhelyett­es:­­Кг. ÍIAÍRIA.­ JÁNOS egyetemi tanár, a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa

Next