Sárospataki Füzetek 13. (1869)

1869 / 1. füzet

m 16 ZG PROTESTÁNS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT. KIADJA A REF. FŐISKOLAI TANÁRI KAR. SZERKESZTI BIHARI IMRE. XIII* Évfolyam, I. Szállítmány. SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1869.

Next

/
Thumbnails
Contents