Sárospataki Lapok, 1882 (1. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK 1 . PHOT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KOBEBOL. AZ IRODALMI KÖR KÖZLÖN­YE. ELSŐ ÉVFOLYAM. MITROVICS GYULA, FELELŐS SZERKESZTŐ. RADÁCSI GYÖRGY, ZSOLDOS BENŐ, SZERKESZTŐ-TÁRSAK: SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next