Sárospataki Lapok, 1885 (4. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. AZ IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. NEGYEDIK ÉVFOLYAM. MIUROVICS GYULA, RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ, SZERKESZTŐ-TÁRS. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1885.

Next