Sárospataki Lapok, 1888 (7. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATA­KI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL­­3086.A SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. 1888. HETEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, AZ EV. KER. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1888.

Next