Sárospataki Lapok, 1891 (10. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A EROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI A­­­VI SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. 1891. TIZEDIK ÉVFOLYAM. FŐMUNKATÁRS. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, az ev. ref. főiskola betűivel. 1891.

Next