Sárospataki Lapok, 1894 (13. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. J­­ A ERŐT. EGYHÁZI ÉS­ ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL A „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. 1894. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. 13uZa­­János., főmunkatárs. J­ADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1894.

Next