Sárospataki Lapok, 1895 (14. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRKK­eL a 1o / J?­ V „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR” KÖLÖNYE. 1895. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. BAJtzÁCSI GYÖRGY, BUSA JÁNOS, felelős szerkesztő, társszerkesztő. DR. BÁCZ LAJ©S, főmunkatárs. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1895.

Next