Sárospataki Lapok, 1896 (15. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A FROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR” SZLAYE, 1896. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. KAMBÁC­SI GYÖBÖT, felelős szerkesztő. BUSA JÁKOS, társszerkesztő. Dr. 1Á€Z LAJOS, főmunkatárs. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. RUF. FŐISKOLA BETŰIYBL. 1896.

Next