Sárospataki Lapok, 1899 (18. évfolyam, 1-52. szám)

S­arospatak­i Lapok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. „SÁROSPATAKI IRODALMI KORMÖOZLONYE. 1899. TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM. DE TÖDŐS IÁTDŐU SZERKESZTETTE NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1899. SÁROSPATAK. A

Next