Sárospataki Lapok, 1901 (20. évfolyam, 1-52. szám)

Sárospataki Lapok.’ A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL a „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ RÖMÉNYE. 1901. HUSZADIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő : Dr. Tüdős István. Dr. Székely György. Társszerkesztők: Eilend József. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1901. SÁROSPATAK.

Next