Sárospataki Lapok, 1902 (21. évfolyam, 1-52. szám)

Sárospataki Lapok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBE. ^ á ( • t, • , •­­A „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. 1902. HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő: Dr. Tüdős István. i * ». , • Társszerkesztők : Dr. Székely György, Eilend József. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL, 1902.

Next