Sárospataki Lapok, 1903 (22. évfolyam, 1-52. szám)

Sárospataki Lapok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. 1903. HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. Dr. Tüdős István. Felelős szerkesztő : NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1903. SÁROSPATAK. r~y y s & y-j I

Next