Sárospataki Református Lapok, 1908 (4. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE 1908 IV. ÉVFOLYAM. FŐSZERKESZTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ RADÁCSI GYÖRGY DR. RÁCZ LAJOS FŐMUNKATÁRSAK DR. FINKEY FERENC HARSÁNYI ISTVÁN SÁROSPATAK, 1908. NYOMTATTA RADIS KÁROLY A SÁROSPATAKI REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next