Sárospataki Református Lapok, 1911 (7. évfolyam, 1-53. szám)

Sárospataki Református Lapok A tiszáninneni református egyházkerület és a sárospataki főiskola közlönye 1911 VII. évfolyam. Főszerkesztő Felelős szerkesztő és kiadó Radácsi György Dr. Rácz Lajos Főmunkatársak Dr. Finkey Ferenc Harsányi István Sárospatak, 1911. Nyomtatták Dani és Fischer a ref. főiskola betűivel.

Next