Sárospataki Református Lapok, 1915 (11. évfolyam, 1-52. szám)

A TISZÁNINNEN­I REF. EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE. 1915 XI. évfolyam Főszerkesztő Felelős szerkesztő és kiadó Radácsi György Dr. Rácz Lajos F­őmunkatár­sak Harsányi István Dr. Búza László Sárospatak. NYOMATOTT A REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN 1915

Next