Sárospataki Református Lapok, 1931 (26. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Melléklet. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK 1. oldal. Sárospataki Református Lapok 1931 TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak. A bizonyságok jellegei. 193. A debreceni seregszemle. Zsíros József. 177. A képviselőválasztás tanulságai. Takács Mihály 161. A lelkésztanítóság kérdéséhez. Fodor György. Sz. Z. 37. A megpróbáltatás esztendeje. Dókus Ernő. 85. A mi ügyeink. Dókus Ernő. 141. A mi ügyünk. Farkas István. 156. Angol internátus és angol típusu gimn. ág. E., 2. A presbitériumok titoktartásáról. Komjáthy Aladár dr. 41 A szociáldemokrácia szervezkedése falvainkban. Benke József. 65 A theologia élete és az élet theologiája. Dr. Va­­sady Béla. 3, 9. A zsinatról. M. J. 105, 110, 114. Az év eleje. 1. Belmissziónk képe. Dr. Enyedy Andor. 226, 229, 234, 239, 246 Beszélj a földdel és az megtanít. Dr. Gulyás Jó­zsef 61. Bizonytalanságban. M. E. 173. Dókus Ernő zsinati elnök zsinati megnyitó be­széde. 101. Egyházi Takarékszövetkezet. Gaál Ferenc. 165. Egyházkerületi lelkészi takarékossági és segély­­egyesület. M. J. 129. Egyházunk súlyos anyagi helyzete. Dr. Komjáthy Aladár. 149. Elemi iskoláink válságához. M. J. 229. Emlékezés. Dókus Ernő. 217. Emődy Dániel. Németh József. 42, 49, 55. Fegyelmi ítélet és lelkészképzés. M. J. 233. Főiskolánk multévi életéből. Elekes Imre. 143, 145. Főiskolánk ünnepélye. M. J. 201, 205. Gyűléseink. M. E. 153. Hegel. G. J. 244. Húsvéti igazság karaktere. 73. Imádság és beszéd a Dr. Révész Kálmán sírjánál. Dr. Enyedi Andor. 243. Kapitalizmus és kálvinizmus. Dr. Pápay István 121. Kálvinista demokrácia. Dr. Makkay Sándor. 74, 81. Kibékülés. M. J. 9. Komáromi János. Szathmáry Lajos. 97. Közigazgatói évmegnyító beszéd. Elekes Imre. 189, 201. Lélek és bizonyságtétel. Dr. Horkay László. 113. Melyiket a kettő közűii ? Kiss Ferenc. 25. Melyiket a kettő közűii?! Tóth János 13. Munkáink közt. Zsó­k György. 125. Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Dr. Ravasz László. 241. Pár babérlevél báró Vay Elemér koporsójára. Dr. Révész Kálmán. 185. Püspöki jelentés 1931. Dr. Révész Kálmán. 133. Püspök urunk kitüntetése M. J. 209. Quid nunc? Dr. Komjáthy Aladár. 181. Református Védőszövetség. Sütő Kálmán. 21. Résen legyünk. Janka Károly. 86. Dr. Révész Kálmán. M. J. 237. Sárospataki melodiáriumok. Hodossy Béla. 53. Szabó András emlékezete. Pósa Péter. 173. Takarékosság és segítés. Farkas István. 93. Takarékosság és segítés. Tóth János. 109. Tarlózás a múlt évi értesítőkben. Dr. Jakab Ká­roly. 33. Tévesztett utakon. Takács Mihály. 169. Uj iskolatípus Sárospatakon. Elekes Imre. 87. Urunk születésének ünnepén. 242. Ünnepi beszéd a főiskola okt. 31-i ünnepélyén. Urbán Barnabás. 213. 218. Vay Elemér báró. Szilágyi Benő. 178. Virágvasárnap. Dr. Horkay László. 70. II. Közéletünk. A budapesti konferencia. Enyedi Andor. 45. A debreceni nagy napok. M. E. 181, 187, 190. A diósgyőrvasgyári diakónusok és diakonisszák. Nádházy Bertalan. 99. A felsőborsodi egyházmegye közgyűlése. Szent­­mártoni Dániel. 137. A gömör-tornai egyházmegye tavaszi közgyűlése. D­r. D-ő. 118. A jubiláló testvér főiskola. M. E. 189. A lelkészek és tanítók természetben fizetett járan­dósága. 5. A lelkészi nyugdíjbizottság ülése. Ig. 76. A lelkésztanitóság kérdéséhez. Szabó Zoltán. 14. Almádi visszhang. Nádházy Bertalan. 214. Alsóborsodi lelkészértekezlet. Szendrey László. 150. Alsóborsod közgyűlése, nb. 215. Alsóborsod tavaszi közgyűlése. 129. Amerikai levél. Dr. Vasady Béla. 186, 203.

Next