Slovenský Ľud, január-jún 1934 (XIV/1-26)

SLOVENSKÝ LUD Týždenník venovaný vzdelaniu a ľudovýchove ROČNÍK XIV. 1934 [ in y. c 3 0 5 5 C lc. Redaktor Vincenc Navara Vydavateľ Václav Hlaváček TLAČOU ŠTÁTNEJ KNÍHTLAČIARNE V KOŠICIACH

Next