Soproni Szemle, 1955 (9. évfolyam, 1-4. szám)

1955 / 1-2. szám

SOPROTIISZEMLE Helytörténeti folyóirat. Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Alapította: Heimler Károly Szerkesztőbizottság: BODOR BÉLA, BOGNÁR DEZSŐ, BOTVAY KÁROLY, CSATKAI ENDRE, DOMON­KOS OTTÓ, FALKER JENŐ, GYULAY ZOLTÁN, HARACSI LAJOS, HORVÁTH JÓZSEF, HORVÁTH OTTÓ, KELÉNYI FERENC, MOLLAY KÁROLY, ROLLER KÁLMÁN, TAKÁTS ENDRE, TARJÁN GUSZTÁV, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR, ZÁMBÓ JÁNOS. Szerkeszti: CSATKAI ENDRE Tartalomjegyzék: Csatkai Endre: Beköszöntő. Becht Rezső: In memoriam. Mollay Károly: A régi és az új Soproni Szemle. Leitner József: Heimler Károly és a Soproni Városszépítő Egyesület. Takáts Endre: Sopronmegyei jobbágylevelek a 18. századból. Bors András: Emlékeim a soproni Kommünről. Faller Jenő: Sopron szénjogi szerződései 1791-től 1946-ig, szénbányászatunk államo­sításáig. Major Jenő: Az Ödenburg név keletkezésének háttere. Csatkai Endre: Soproni diákverselők a 17. század derekán. Jandek Gusztáv: Wohlmuth János 1689. évi ún. Stark-féle virginálkönyve. Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680-tól 1782-ig. Domonkos Ottó: A soproni gombkötő céh szabályzata 1633-ból. Dávidházy István: A soproni és az ebenfurti posztóscéh kallózási szerződése 1811-ből. Nováki Gyula: A soproni Várhely ásatásának története.

Next