Soproni Szemle, 1955 (9. évfolyam, 1-4. szám)

1955 / 1-2. szám

Liszt Ferenc Múzeum Sopron, Sztálin tér 1. Telefon SOPRONI SZEMLE ________________HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT______________ | IX. ÉVFOLYAM I 19­55 1-4. SZÁM Alapította: Heimler Károly. Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztőbizottság: BODOR BÉLA, BOGNÁR DEZSŐ, BOTVAY KÁROLY, CSATKAI ENDRE, DOMON­KOS OTTÓ, FALLER JENŐ, GYULAY ZOLTÁN, HARACSI LAJOS, HORVÁTH JÓZSEF, HORVÁTH OTTÓ, KELÉNYI FERENC, MOLLAY KÁROLY­, ROLLER KÁLMÁN, TAKÁTS ENDRE, TARJÁN GUSZTÁV, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR, ZÁMBÓ JÁNOS. Szerkeszti: CSATKAI ENDRE Tartalomjegyzék: Sajnálatos hiba folytán az évfolyam mindkét számát egy­től kezdve számoz­tuk, a tartalomjegyzékben a második (3—4.) kettős szám cikkeit A-val jelöljük. Tanulmányok: Becht Rezső: In memoriam. 3. Bors András: Emlékeim a soproni Kommünről. 33.­­ Csapody István: A sopronkörnyéki flóra elemeinek analízise. A 20. Csatkai Endre: Soproni diákverselők a 17. század derekán. 75. Csatkai Endre: Sopron népegészségügye és népművelése az 1919-es Tanácsköztársa­ság idején. A 105. Dávidházy István: A soproni és az ebenfurti posztóscéh kallózási szerződése 1811-ből. 129. Domonkos Ottó: A soproni gombkötő-céh szabályzata 1633-ból. 118. Faller Jenő: Sopron szénjogi szerződései 1791-től 1946-ig, szénbányászatunk államo­sításáig. 49. Győrfi János: Sopron környékének fenyőtoboz- és fenyőmagkárosítói és azok para­zitái. A 1. Jandek Gusztáv: Wohlmuth János 1689. évi ún. Stark-féle virginálkönyve. 86. Leitner József: Heimler Károly és a Soproni Városszépítő Egyesület. 13. Major Jenő: Az Ödenburg név keletkezésének háttere. 68. Mollay Károly: A régi és az új Soproni Szemle. 5. Mollay Károly: Az Ödenburg név keletkezéséhez. A 69. Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680—1782-ig. 90. Nováki Gyula: A soproni Várhely ásatásának története. 131. Sági Károly: Adatok a pannoniai civitasok területének és etnikumának kérdéséhez. A 43. Szőke Béla: IX. századi sírok Kőhidán. A 55. Takáts Endre: Sopronmegyei jobbágy levelek a 18. századból. 18. Vörös Károly: Az 1826. évi kapuvári parasztmozgalom. A 80.

Next