Soproni Szemle, 1955 (9. évfolyam, 1-4. szám)

1955 / 1-2. szám

II Helytörténeti adattár. Berecz Dezső: Frankenburg arcvonásai. A 114. Csatkai Endre: A soproni késgyártók. 141. Csatkai Endre: Bartók Béla soproni szereplései. A 119. Csatkai Endre: Juhász Gyula daljátéka a soproni színpadon. 1912-ben. 144. Csatkai Endre: Virág Benedek soproni vonatkozásai. 147. Csatkai Endre: Vörösmarty Mihály soproni kapcsolatai. A 124. Cs. Katona Imre: Körösi Csom­a Sándor soproni barátja és iskolatársa. A 127. Kubinszky Mihály: 80 éves a Gy. S. E. Vasút. A 129. Mollay Károly: Harka nevéről. 138. Nováki Gyula: Újabb adat a sopronkörnyéki őskori vaskohászatra. 136. Petz Aladár: Frankenburg Adolf győri elődei. A 116. Storno Miksa: az Új utca 16. számú ház helyreállítása. 139. Thier László: Adalék a déri fazekascéh történetéhez. 143. Verbényi László: Adalék az idegen nyelvi oktatás terjedésére Sopronban. 144. Verbényi László: Pestalozzi tanítványa Sopronban. A 128. Megemlékezések: Augusztinovitz Elemér: Lauringer Ernő (1883—1944) A 157. Csapody István: Gombocz Endre (1882—1945) 153. Csatkai Endre: Gantner Antal (1869—1945) 152. Csatkai Endre: Ruhmann Jenő (1884—1950) 151. Horváth Zoltán: Széki János ( + 1952) A 159. Mollay Károly: Zsirai Miklós (1892—1955). A 161. Nováki Gyula: Hillebrand Jenő (1884—1950) 152. Varga Lajos: Fehér Dániel (1890—1955) A 152. Vendel Miklós: Romwalter Alfréd (1890—1954) 148. Sopron 1945—1955. Gereben Béla: Sopron város idegenforgalma a felszabadulás tíz esztendejében. A 149. Roller Kálmán: Az Erdőmérnöki Főiskola tíz éve. A 131. A soproni Liszt Ferenc Múzeum tíz éve a felszabadulás után. 1. Csatkai Endre: Általános történet. A 134. • 2. Nováki Gyula: A sopronkörnyéki régészeti kutatások tíz éve. A 143. 3. Domonkos Ottó: Néprajz. A 146. Soproni könyvespolc. Boldizsár Iván: Magyarország. Útikönyv. (Ism. Mollay Károly) A 163. Csatkai—Bercsényi: Sopron és környéke műemlékei (Ism. Zádor Anna) 155. Csatkai: Sopron. (Ism. Becht Rezső) 159. Kosáry Domonkos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba. (Ism. Mollay L.) A 162. Sopron bibliográfiája 1943—1954. 161. A 165. Thier László: Heimler Károly irodalmi működése. 160. Tóth Zoltán: Magyar történeti bibliográfia (Ism. Mollay A.) A 163. Szerkesztőségi és egyéb kisebb közlemények: Csatkai Endre: Beköszöntő. 1. Mollay Károly: Műemlékvédelmi kiállítás Budapesten. A 167. Pótlás. A 167. KÉPEK: 1. Arcképek: Szilvási Gyula A 107. Altdörfer Keresztély A 121. Fehér Dániel A 153. Lauringer Ernő A 158. Széki János A 160. Heimler Károly 2. Bors László 37. Romwalter Alfréd 49. Ruhmann Jenő 151. Gantner Antal 153.

Next