Soproni Szemle, 1956 (10. évfolyam, 1-4. szám)

1956 / 1. szám

SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította­ Heimler Károly Kiadja SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztőbizottság: BODOR BÉLA, BOGNÁR DEZSŐ, BOTVAY KÁROLY, DOMONKOS OTTO, FALLER JENŐ, FRIEDRICH KÁROLY, GYULAY ZOLTÁN, HARACSI LAJOS, HORVÁTH JÓZSEF KELÉNYI FERENC, MOLLAY KÁROLY, ROLLER KÁLMÁN, TAKÁTS ENDRE, TARJÁN GUSZTÁV, TARCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR, ZAMBÓ JÁNOS. Szerkeszti: CSATKAI ENDRE Tart­alom jegyzék: Cad­al Takáts Kálmán: Sopron város és megye felszabadulása 1945-ben...........................1 Főző Géza: A soproni vidék gyümölcseinek származása, nevük eredete ... 17 Mollay Károly: Sopron a középkor végén...................................................................31 Terestyéni Ferenc: Kis János nyelvének egységesítő hatása a magyar irodami nyelvre a XIX. század első harmadában........................................ . . 43 Thier László: Mozart-vonatkozások Sopron zenetörténetében 1793—1956 51 Helytörténet-írásunk időszerű kérdései: Javaslatok a soproni helytörténeti kutatások megindítására.................................64 Helytörténeti adattár: Domonkos Ottó: A nagycenki „Hegybéli Articulusok” 1817-ből...........................67 Tompos Ernő: A „Lábas-ház” megújhodása............................................................73 Verbényi László: Iparostanulók magyarul tanulnak..............................................77 Angyal Endre: Egy szlovén tudós a Fertőnél............................................................79 Sopron 1945—1955. Gyulay Zoltán: A Soproni Műszaki Egyetemi Karok tíz éve....................................81 Megemlékezések: Varga Lajos: Breuer György 1887—1955 84 Angyal Endre: Bothár Dániel, a filológus, a nevelő és az ember...........................86 László Ernő: Pollák Miksa 1868—1944 90 Soproni könyvespolc: Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. (Ism.: Verbényi László)..........................................................................................................91 Sopron bibliográfiája.................................................................................................................93

Next