Soproni Szemle, 1970 (24. évfolyam, 1-4. szám)

IPÍ SOPRONI SZEMLE ________________H­ELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXIV. ÉVFOLYAM 19­7­0 Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: CSIKÓS GYÖRGY, DOMONKOS OTTÓ, ERDÉLY SÁNDOR, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, ILFÖLDI LŐRINC,­­ FRIEDRICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, GYULAY ZOLTÁN, HAMMERL LAJOS technikai szerkesztő, HARACSI LAJOS, HILLER ISTVÁN titkár, HORVÁTH JÓZSEF, HORVÁTH ZOLTÁN, KELÉNYI FERENC olvasó szerkesztő, PINTÉR FERENC, PRÖHLE JENŐ,­­ RADÓ FERENC,­­ RÉTHLY ENDRE, SIMON JÁNOS, TARJÁN GUSZTÁV, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR, ZAMBÓ JÁNOS, ZÁRAI KÁROLY Szerkeszti: |~CSATKAI ENDRE­ és MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék: Lap | Csatkai Endre: I Régi soproni kereskedő cégérek 201 Fekete Ferenc: A soproni textilipar 25 éve 325 Garád Róbert: Soproni házak, gondok, felújítások 162 Gyulay Zoltán: Az utolsó alkimista műhely és az első elemátalakítás Sopronban 156 Hiller István: Adatok a soproni egyetem utolsó negyedszázados történetéből 139 Hiller István: Haladó egyetemi diákmozgalmak Sopronban a felszabadulás előtt (1933—1945) 224, 317 Horváth Zoltán: Harc a soproni gyapjúvásártartási jog megszerzéséért (1843—1846) 306 Hünner László: A soproni OTI (a mai Társadalombiztosító) 1945-ben 57 Jancsó Miklós: A soproni egészségügy a felszabaduláskor és 1970-ben 45 Kárpáti Endre: Sopron és a megye egészségügyi viszonyai 1945-ben 39, 130 Körmendi Dénes: A soproni gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények munkája (1961—1969) 339 Lángh Alfréd és Pettenkofer László: A soproni szőlőtermelés a felszabadulás után 110 Lengyel Alfréd: Helyzetkép a felszabadulás előtti Sopron közállapotairól 242 Lovas Gyula: Autóbuszok Sopron utcáin II. rész 167 Molnár József: Városéletünk kulturális jellemzői a felszabadulás előtt 21 1—4. SZÁM

Next