Soproni Szemle, 1972 (26. évfolyam, 1-4. szám)

SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXVI. ÉVFOLYAM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr—Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIED­RICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, GYULAY ZOLTÁN, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KELÉNYI FERENC olvasószerkesztő, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, MAJOR JENŐ, PAPP ISTVÁN, PINTÉR FERENC, PRÖHLE JENŐ, RÉTHLY ENDRE, SIMON JÁ­NOS, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Szerkeszti: MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék : Oldal A szerkesztő bizottság: Huszonöt évfolyam után 1 Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története II—III. rész. 23,115 Horváth Zoltán: Házi Jenő 80 éves 97 Huszár Lajos: Bajor pénzek forgalma a középkori Magyarországon 145 Katona János: Csorna fejlődése a felszabadulás után 8 László Gyula: „Inter Sabariam et Carnuntum ..320 Losonczy Zsuzsanna: A soproni Laehne-féle nevelőintézet és gimnázium története (1853—1903) 228, 289 Maszalinné Zádor Márta: Schwartner Márton soproni kapcsolatai 245 Mikó Sándor: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés előzményei és követ­kezményei Sopron vármegyében 129, 211 Pichler János: A Fertőtáj üdülővidékké alakítása és tudományos fejlesztése 99 Szabó Jenő: Mende Gusztáv és művészete 40 Szigeti Kilián: Halper János (1817—1888) orgonaépítő mester élete és működése 307 Szita Szabolcs: Szovjet őrnagy visszaemlékezései Sopron vármegye felszabadulásáról 2 Tompos Ernő: Sopronban őrzött címeres levelek 193­ 4 SZÁM

Next