Soproni Szemle, 1973 (27. évfolyam, 1-4. szám)

SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXVII. ÉVFOLYAM 19­7­5 Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIED­RICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, GYULAY ZOLTÁN, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KELÉNYI FERENC olvasószerkesztő, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, MAJOR JENŐ, PAPP ISTVÁN, PINTÉR FERENC, PRÖHLE JENŐ, RÉTHLY ENDRE, SIMON JÁNOS, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Szerkeszti: MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék : Lap Berecz Dezső: Kortörténeti tanulságok százegynéhány éves apai intelmekből (Berecz József tanító levelei Sopronban tanuló fiához, Ábelhez (1860—1868) 307 Kiss Imre: Pásztori a feudalizmus korában 38 Kiss Imre: A kuriális nemesi Felső-Pásztori a XVI. századtól a XIX. század közepéig 138, 204 Környei Attila: Adatok az 1919. évi Sopron vármegyei osztályharcokhoz 24, 123 Kunszery Gyula: Ihász Dániel levelezése ifj. Caesar Gyulával (1875—1881) 193 Mikó Sándor: Iván a XVIII. század végén (Egy falu szociográfiája 1792­—1796-ból) 320 Szabó Jenő: Becht Rezső nyolcvan éves Tompos Ernő: Soproniak középkori pecsétei 289 Winkler Oszkár: Az elmúlt 26 esztendő soproni építészetéről 1, 103 1—4. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents