Soproni Szemle, 1974 (28. évfolyam, 1-4. szám)

Mt1! SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXVIII. ÉVFOLYAM | * Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIED­RICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, GYULAY ZOLTÁN, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KELÉNYI FERENC olvasószerkesztő, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, MAJOR JENŐ, PAPP ISTVÁN, PINTÉR FERENC, PRÖHLE JENŐ, RÉTHLY ENDRE, SIMON JÁNOS, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Szerkeszti: MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék : Lap Augusztinovicz Elemér: Berecz Dezső 80 éves 1 Hiller István: Augusztinovicz Elemér 70 éves 193 Jancsovics Antal: Rauch András, az első soproni zeneszerző (1592—1656) 41 Katona Imre: A fraknói kincsek 216, 301 Lagzi István: Adatok a Sopron környéki lengyel katonai menekültek élet-és munkaviszonyainak alakulásához a második világháború idején 134 Mollay Károly: A világi zene jelentkezése Sopronban (1430—1629) 4, 127 Prőhle Jenő: Petőfi költészete a soproni evangélikus líceumban a kiegyezésig 97 Réthly Endre: Az 1831—32. évi kolerajárvány Sopronban 289 Vargha Gyula: Pusztacsalád és gondjai (1945—1972) 228 Winkler Gábor: Sopron 19. századi építészeti emlékeinek védelméről 195 Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium 1557—1643 315 1-4. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents