Soproni Szemle, 1975 (29. évfolyam, 1-4. szám)

1V ijjf SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXIX. ÉVFOLYAM | | 1-4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: DAVID FERENC, DOMONKOS OTTO, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIED­RICH KÁROLY, GAL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, GYULAY ZOLTÁN, HI­LLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KELÉNYI FERENC olvasószerkesztő, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, MAJOR JENŐ, PAPP ISTVÁN, PINTÉR FERENC, PRÖHLE JENŐ, RÉTHLY ENDRE, SIMON JÁ­NOS, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Szerkeszti: MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék: Lap A szerkesztő bizottság: Harminc esztendő 1 A szerkesztő bizottság: Gyászjelentés Dr. Kelényi Ferenc haláláról 289 Bellér Béla: Az osztrák—magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1922—1926) 232 Entz Géza: Három évtized műemlékvédelme Sopronban 290 Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921 nov.—1923 márc.) 139 Kelényi Ferenc: A soproni óvónőképzés a felszabadulástól napjainkig 193, 305 Láng László: Riport a 140 év előtti Sopronról (Botgorschek Nándor elbeszélése 1835-ből) 47­­Tárnok Pál:­ Stark János Károly soproni festőművész-rézmetsző (1774—1814) családjának története 208 Szita Szabolcs: Az ifjúsági mozgalom kibontakozása Sopronban a felszabadulás után (1945—1948) 2­ 97 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Hiller István: A magyarországi szocialista mozgalom úttörőjének, a „hűtlenségi per” egyik fővádlottjának soproni kapcsolatairól (Scrlinger Antal halá­lának 85. évfordulójára) 157 Nagy János: Az 1945-ös földreform Sopron vármegyei adatai 64 Nagy János: Adalék Brennbergbánya felszabadításához 244 Zádor Alfréd: A Fertő táj múltja és jövője 321

Next

/
Thumbnails
Contents