Soproni Szemle, 1976 (30. évfolyam, 1-4. szám)

XXX. ÉVFOLYAM 1-4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIED­RICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, GYULAY ZOLTÁN, HÁRS JÓ­ZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, MAJOR JENŐ, PAPP ISTVÁN, PINTÉR FERENC, PRÖHLE JENŐ, RÉTHLY ENDRE, SIMON JÁNOS, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VENDEL MIKLÓS, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Szerkeszti: MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék : Lap Augusztinovicz Elemér: Sopron gimnáziumai 1945—1975 között 1 Berecz Dezső: Küzdelem a magyar színészetért Sopronban 1885 és 1905 között 289 Fábián Lajos: Friedrich Károly 70 éves 193 Mészáros István: Népoktatás Nyugat-Magyarországon a XVII. században 306 Tóth Melinda: Buzád-nemzetségbeli Csák soproni ispán (1246—1254) 194 Vanyó Tihamér: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai (1640—1690) 20, 113, 211 Winkler Gábor: Újkori építészeti emlékek Sopronban 97 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Dercsényi Dezső: Sopron műemlékvédelmi Európa-díja 39 Katona Imre: A fertődi kastélyrendszer kialakulása 130 Tiefenbach Antal: Sopron tejiparának története (1910—1975) 228 Tóth Sándor: Egy gótikus építészeti részletmegoldás történetéhez 329 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Csepregi Horváth János: Kortársi tudósítás az 1873. évi soproni pénzügyi válságról 66 Dávidházy István: A soproni posztósok legénycéhének társpohara 150 Dóka Klára: A Rábaszabályozás kérdése 1786-ban 55 Egész Kálmán: 25 éves a soproni Kempelen Farkas Gépészeti Szakközépiskola 353 Filep Antal: Alaprajzi változatok a kisalföldi népi építkezés gyakorlatában 255 Fogarassy László: Iratok az osztrák—magyar határkérdés történetéhez I. 350 SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI ---- 19­76 FOLYÓIRAT

Next

/
Thumbnails
Contents