Soproni Szemle, 1977 (31. évfolyam, 1-4. szám)

SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT |XXXI. ÉVFOLYAM 1977 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Szerkesztő bizottság: CSAPODY ISTVÁN, CSUKA ISTVÁN, DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁB­IÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIEDRICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MI­HÁLY, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szer­kesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, KÖR­­NYEI ATTILA, MAJOR JENŐ, METZL JÁNOS, MOLNÁR LÁSZLÓ, PAPP ISTVÁN, PRÖHLE JENŐ,­­ RASZLER MIHÁLY,­­ SOMOGYI JÓZSEF, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VÁRHELYI ISTVÁN, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Szerkeszti: MOLLAY KÁROLY Tartalomjegyzék : Lap A szerkesztő bizottság: 1977—1977 1 Erdély Sándor: Ünnepi beszéd Sopron város tanácsa 1977. április 1-i ülésén 97 Garád Róbert: A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) munkabizottságainak szerepe a Fertő magyar szakaszának hasznosításában (1957—1975) 128 Pozsgay Imre: Ünnepi beszéd a jubileumi ünnepségek megnyitóján (1977. április 1.) 193 Raszter Mihály: A jubiláló Sopron gazdasága 1977-ben 5 Staud Géza: Iskolai színjátékok Sopronban (1615—1776) 11 Szita Szabolcs: A Sopron megyei népi kollégiumi mozgalom történetéhez (1946—47-es tanév) 106 Tompos Ernő: A régi soproni városháza újkori története és az új városháza (tanácsháza) építéstörténete 212, 298 Winkler Oszkár: A Soproni Épületasztalosárugyár 25 éve 200, 289 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Gömöri János: Számszeríjhoz tartozó csontfaragványok (Adatok a számszeríj történetéhez a XV. századi Sopronban) 140 Mollay Károly: A három középkori városháza 234 Szita Szabolcs: Sopron sportéletének újjáéledése a felszabadulás után 34 Tóth Endre: Vigilius episcopus Scaravaciensis (Scarbantia VI. századi történetéhez) 360 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Batári Gyula: Az első német nyelvű hetilap Sopronban (1779—) 161 Fogarassy László: Iratok az osztrák—magyar határkérdés történetéhez II. 81 Fried István: Soproni diákok klasszicizmusa I. Fried István: Virágfüzér (Soproni diákok a klasszikától a romantikáig) 250

Next