Soproni Szemle, 1978 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1978 / 1. szám

SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly Szerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztő bizottság tagjai: CSAPODY ISTVÁN, CSUKA ISTVÁN, DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁB­­IÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIEDRICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KOCSIS JÓZSEF, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, KÖRNYEI ATTILA, MAJOR JENŐ, METZL JÁNOS, MOLNÁR LÁSZLÓ, NYESŐ IMRE, PAPP ISTVÁN, PRÖHLE JENŐ, SOMOGYI JÓZSEF, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző, TÁRCZY-HORNOCZI ANTAL, VÁRHELYI ISTVÁN, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Tartalomjegyzék: Lap Szita Szabolcs: Naum Alekszejevics Romanov soproni szovjet városparancsnok visszaemlékezései 1945-ből 1 Schneider Lipót: A Soproni Korcsolyázó Egylet (1872—1951) I. rész 11 Fogarassy László: A Prónay—Ranzenberger por (1930—1932) 23 Helytörténetírásunk időszerű kérdései Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása 40 Bircher Gyula—Führer Ernő—id. Csanády Etele: A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata 54 Kisebb közlemények Horváth Mihály: A lakossági szolgáltatások helyzete a IV. és fejlesztésük az V. ötéves tervben . 63 Mikó Sándor: Lozs 1559. évi bordézsmajegyzéke 69 Mollay Károly: Olasz művelődési kapcsolatok a középkori Sopronban 78 Tompos Ernő: Sopron megyei címeres pecsétek 81 Sopron kulturális élete B. Horváth József: Kisfilm a 700 éves Sopronról 84 Mesterházy Sándor: Az első kísérletek a telefonnal Sopronban (1877) 85 Somogyi József: A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió rendezvényei Sopronban 89 Soproni könyvespolc Kocsis József: Szita Szabolcs (szerk.): KISZ-élet Sopronban 1967—1977. Sopron, 1977, 123 lap 90 Mollay Károly: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Bp., 1973. — Papp László—Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. Bp., 1974. — Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei. Bp., 1977 91 Mollay Károly: Triber, Ladislaus (red.): Die Obere Wart. Oberwart, 1977 93 Levélszekrény 94 Munkatársaink 95 Inhaltsverzeichnis 96

Next