Soproni Szemle, 1979 (33. évfolyam, 1-4. szám)

ab­an SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXXIII. ÉVF. 1979 Alapította: Heimler Károly Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat A szerkesztőség és a szerkesztő bizottság tagjai: HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, KOCSIS JÓZSEF, MOLLAY KÁROLY, NYESŐ IMRE, CSA­PODY ISTVÁN, CSUKA ISTVÁN, DÁVID FERENC, DOMONKOS OTTÓ, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIEDRICH KÁROLY, GÁL JÁNOS, GUNDA MIHÁLY, HORVÁTH ZOLTÁN, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, KÖRNYEI ATTILA, MAJOR JENŐ, METZL JÁNOS, MOLNÁR LÁSZLÓ, PAPP ISTVÁN, PRÖHLE JENŐ, SOMOGYI JÓZSEF, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS, TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VÁRHELYI ISTVÁN, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINKLER OSZKÁR Tartalomjegyzék : Lap­emberg Ernő: A soproni Tervező Iroda első húsz éve (1948—1968) 321 Fogarassy László: Maderspach Viktor felkelőparancsnok emlékiratai. III. rész 33 Harmos Ferenc—Schmill­ár Manó: A Sopronhorpácsi Kutatóintézet története (1930—1976) 129, 209 Hiller István—Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron 1941—1945) IV—VII. rész 1, 97, 193, 289 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Augusztinovicz Elemér: Prőhle Jenő 70 éves 221 Gimesi Szabolcs: A Soproni Automobil Egyesület (1927—1937) 143 Gömöri János: A soproni középkori zsinagóga régészeti kutatása 222 Hiller István: Bognár Dezső 70 éves 141 Szabó Jenő—Kovács József László: Vallomások egy városról. Magyar írók Sopronról. Szerkesztette Sarkady Sándor. Bp., 1978. 336 Verő Mária: A Soproni Fésüsfonógyár története (1933—1976) 53 1—4. SZÁM

Next