Soproni Szemle, 1980 (34. évfolyam, 1-4. szám)

IV Ülj Tartalomjegyzék : SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXXIV. ÉVF. 1980 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLL­A­Y KÁROLY A szerkesztőség és a szerkesztő bizottság tagjai: GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, MOLLAY KÁROLY, NYESŐ IMRE BOGNÁR DEZSŐ, CSAPODY ISTVÁN, CSUKA ISTVÁN, DÁVID FERENC, DOMON­KOS OTTÓ, FÁBIÁN LAJOS, FEKETE FERENC, FRIEDRICH KÁROLY, GÁL JÁ­NOS, GUNDA MIHÁLY, HORVÁTH ZOLTÁN, KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, KÖR­­NYEI ATTILA, MAJOR JENŐ, METZL JÁNOS, MOLNÁR LÁSZLÓ, PAPP ISTVÁN, PRÖHLE JENŐ, SOMOGYI JÓZSEF, SZAKÁL ERNŐ, SZITA SZABOLCS jegyző: TÁRCZY-HORNOCH ANTAL, VÁRHELYI ISTVÁN, VERBÉNYI LÁSZLÓ, WINK­LER OSZKÁR Tartalomjegyzék : Lap A szerkesztő bizottság: Olvasóinkhoz 1 193 Dóka Klára: Adalékok a Rábaszabályozó Társulat történetéhez (1873—1948) 17, 117 Mikó Sándor: A mezőgazdasági viszonyok és a termelés alakulása Nagylózson 225, 302 Németh Gyula: Részletek a sopronkőhidai fegyház történetéből 1, 97, 194 Németh Zoltán: A II. világháború Győr-Sopron megyei hadműveletei (1945. március 26—április 4.) 289 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Hajnal János: Sopronban, deportálás előtt, felszabadulás után 142 Hiller István: Válasz hozzászólásokra és észrevételekre 223 Horváth Zoltán: Verbényi László 70 éves 313 Nagy Miklós: Adatok A csalag történetéhez 225, 314 Sarkady Sándor: Szabó Jenő 70 éves 29 Schneider Lipót: Sopron város közlekedésének fejlesztése 32, 146 Szita Szabolcs: Észrevételek Hiller István—Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron 1941—1945) c. sorozatához 129 Szita Szabolcs: Észrevételek egy válasz kapcsán 324 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Barbalics Imre János: Adatok Sopron város pénztörténetéhez 265 Barbalics Imre János: A soproni izraelita hitközség szükségpénze 69

Next