Soproni Szemle, 1981 (35. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék: SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXXV. ÉVF. 1981 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY . A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, KÖRNYEI ATTILA, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Baumann József: A soproni gázmű története (1865—1978) 1, 97, 193 Feld István: A nagylózsi temetőkápolna építéstörténete 289 K­encz József: Sopron város hosszútávú fejlesztési irányelveiről (1981—1995) 218 Pichler János: A Fertő-táj tudományos kutatási terve 33, 129 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Mollay Károly: Földrajzi neveink magyarázatáról 237 Schneider Lipót:­­Sopron város fejlesztésének egyes kérdései 142 Szabó Jenő: A háború és a felszabadulás krónikájához 43 Varga Gyula: Pusztacsalád a két világháború között (1918—1945) 313 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Berecz Dezső: A soproni színészet vergődése a két világháború között 161 Berecz Dezső: Nagy színészek soproni kezdései 259 Fogarassy László: Hamelin tábornok egy titkos jelentés tükrében 48 Fogarassy László: Iratok az osztrák—magyar határkérdés történetéhez III. rész 156 Garád Róbert: A Fertő vitorláséletének múltjából 251 Gömöri János: Római út és téglaégető kemence Fertőrákoson 59 Jakus Lajos: A soproni Mesterképző Intézet (1829—1858) 343 Keresztényi József: Soproni kis olimpiatörténet 172 Kiss Jenő: Néprajzi-nyelvi érdekességek Mihályiból 72 Merényi László: Az 1918. januári sztrájk és Sopron vármegye 356 Németh Péter: Civitas et suburbium (Adatok Sopron korai várostörténetéhez) 50 Rácz József­né: Sopron város utcafásításairól 67 Szabó Jenő: Pellican Ignác Lőrinc városi fegyvertáros számadása az 1692. évről 331

Next