Soproni Szemle, 1982 (36. évfolyam, 1-4. szám)

ív­el, SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXXVI. ÉVF. 1982 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő: HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, KÖRNYEI ATTILA, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Augusztinovicz Elemér: A Frankenburg Irodalmi Kör hét évtizede (1877—1949) 289 Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés diplomáciai története 19­97, 193 Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez 19, 116, 212, 301 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Frodl, Walter: Europapreis für Denkmalpflege an Ernő Szakái 225 Kovács József László: Leges Scholasticae Lacknerianae avagy a Sopronyi Keresztény Oskolának ... dítséretes törvényi (1620—1718) 228, 314 Kubinszky Mihály: Gondolatok Sopron mai építészetéről 36, 129 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Bárth János: A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben 244 Berecz Dezső: Az irodalmi kör gondjai a századfordulón 335 Entz Géza: Ismeretlen soproni látkép 1840-ből 358 Gömöri János: Gondolatok egy kiállításon 348 Hárs József: Egy végrendelet a XVII. századból 175 Hiller István: Kálmán Imre (1882—1953) soproni kapcsolatai 66 Hiller István: Újabb adat Joseph Haydn soproni kapcsolatairól 169 Keszei Dénes: A hatféle jobbágyteher a nagycenki uradalmakban 142 Király Tibor: Négy hónap bélyegtörténete Sopron és környéke történetéből 147 Marácz László Károly: Egykorú holland tudósítás az 1681. évi soproni országgyűlésről 243­­ Merényi Oszkár­­—Varga Tibor: Újabb adalékok Berzsenyi Dániel iskoláztatásához 238 Mesterházy Sándor: A telefon első gyakorlati hasznosítása Sopronban és Sopron vármegyében II. rész 50 Tompa Károly: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Tómalmi Csemetekertjének 15 éve 54

Next