Soproni Szemle, 1983 (37. évfolyam, 1-4. szám)

Vl­v. 4 Tartalomjegyzék : SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAt XXXVII. ÉVF. 1983 1-2. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Bellér Béla: Az osztrák—magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1927—1928) 17 Bognár Dezső: Észrevételek Szita Szabolcsnak „Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944—1945)” című cikkéhez (SSz. 1982. 1—4. sz.) 305 Mesterházy Sándor: 90 éves a soproni közhasználatú helyi távbeszélő hálózat (1890—1980) 237 Mollay Károly: Kőszeg 1532. évi ostroma és Sopron 193 Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története (1864—1946) 19­97 Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története. Második szakasz (1946—1948; 1968—1983) 289 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Baráth Zoltán: A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileuma 37 Hárs József: 1944-ben készült légifelvételek Sopronról 327 Hiller István: Mollay Károly 70 éves 325 Horváth Mihály: Sopron város V. ötéves középtávú pénzügyi és fejlesztési tervének teljesítése (1976—1980) 133 Ikvai Nándor: Megnyitóbeszéd a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium iskolatörténeti kiállításán 39 Lőrincze Lajos: Avatóbeszéd Gombocz Zoltán emléktáblájánál 42 Mollay Károly: Szakál Ernő 70 éves 257 Németh Margit: A nyugat- és dél-pannoniai városalapítások Hadrianus koráig (i. sz. 117—138) 258 KISEBB KÖZLEMÉNYEK A. Szála Erzsébet: Liebereit Zsigmond György (1689—1739) 342 Barbalics Imre János: Sopron egy 1920. évi osztrák szükségpénzen 53 Bariska István: Servatius Leit­nner soproni szobrászmester kőszegi munkája 176 K­artal Ernő: A kaboldi várkastély 152

Next

/
Thumbnails
Contents