Soproni Szemle, 1984 (38. évfolyam, 1-4. szám)

1984 / 1. szám

SOPRONI SZEMLE A soproni Városi Tanács és a Városszépítő Egyesület helytörténeti folyóirata Alapította: Heimler Károly Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék lap Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története. Második szakasz (1946—1948, 1968—1983) Második rész­­ Fried István: Gottschedianus pietista folyóirat Sopronban (1773) 29' Helytörténetírásunk időszerű kérdései Molnár László: A Központi Bányászati Múzeum épületének története és műemléki helyreállítása 42 Kisebb közlemények Tipity János: Soproni kovácsoltvas-emlékek, I. rész Tompos Ernő: A Freiseisen bányászcsalád címere a Központi Bányászati 58. Múzeumban 66 Szájer József: Az alsófokú népoktatás megindulása Sopronban (1945—46) 71 Hajnal János: Siegendorf­ra emlékezem ... 76 Kiss Jenő: A mihályi céh pénztárkönyve (1838—1875) 81 Sopron kulturális élete Hiller István—Maszalinné Zádor Márta: Szomszédi kulturális együttműködés kiadványok tükrében 85­ Augusztinovicz Elemér: Berecz Dezső 90 éves 87 Megemlékezések Kepecs József: Thirring Lajos (1899—1983) 88: Soproni könyvespolc Mollay Károly: Sz. Burger Alice (szerk.): Régészeti Füzetek I. sorozat 30—34. szám. Bp., 1977—1981. Czeglédy Ilona (szerk.): Régészeti Füzetek I. sorozat 34 szám. Bp., 1982 91 Mollay Károly: Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története Bp., 1981 92 Levélszekrény 93 Munkatársaink 95­ ­ Inhaltsverzeichnis 96

Next