Soproni Szemle, 1985 (39. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék : SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XXXIX. ÉVF. 1985 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Gömöri János: Scarbantia fóruma 1, 97, 193, 289 Horváth Zoltán: Sopron városias fejlődése a kapitalizmus első időszakában (1848—1914) 119, 213­­Mesterházy Sándor:­­ Tűzjelző távíró alkalmazása Sopronban 302 Szántó István: Sopron város és vonzáskörzete iparának helyzete és fejlesztésének hosszú távú feladatai 25 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Faragó Sándor: Még egyszer Hány Istókról 246 Hiller István: 250 éves a soproni egyetemi könyvtár 312 Majer Antal: Sopron faóriásai 50 Mollay Károly: Sopron zenéje a 16—18. században (Széljegyzetek Bárdos Kornél könyvéhez) 239 Palotai István: Százéves a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola 147 Sark­ady Sándor: Gáspárdy Sándor születésnapjára 48 Sarkady Sándor: Szarka Árpád 70 éves 236 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Bognár Dezső: A Soproni Városszépítő Egyesület 115. évfordulóján rendezett ünnepi közgyűlés elnöki emlékbeszéde 156 Czencz Sándor: Az 1956-os soproni bélyegkiadás 337 Gömöri János: Újabb korongútmaradványok Sopronban és Kőszegen 170 Grubits Ferenc: Jubileum Kópházán 77 Hárs József: Kiegészítések „A Soproni Ünnepi Hetek előzményei”-hez 168 Heksch László: Sopron—Siegendorf (1945. jan. 14—márc. 30.) 262 Hollósné Elek Mária: Kópháza, 1944 vége 256 Király­i Tibor: Sopron a filatéliában (3—5. közlemény) 80, 164, 335 Kitaibel, Hans: A feketevárosi majolika korsó 267 Németh Alajos: A meggyalázott karácsony 330 Tatay Jenő: Adalékok Murmann Sámuel 1849-es temesvári vértanú életéhez 264

Next