Soproni Szemle, 1987 (41. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomj­egyzék : SOPRONT SZEMLE­­ HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XLI. ÉVF. 1987 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, NYESŐ IMRE Tartalomj­egyzék : Lap A szerkesztőbizottság: ötven esztendő 1 Andrási Pál—Sodor Márton: Sopron és környékének kisemlős faunája 211, 308 Csapody István: A Lövérek növényvilága 2 Dávidházy István: Újjáépítés 1676—1682 28 Majer Antal: A soproni erdők nagy tanújai 97, 193 Mollay Károly: Árszabások (A soproni vargák 1532. évi árszabása) 289 Nagy László: A Fertő-táj értékeinek hatása az emberi szervezetre (gyógyfürdők, gyógy- és ásványvizek) 20 Soós István: Cigányper Sopronban (Adalékok Sopron és a cigányság XVIII. századi kapcsolatához) 225, 320 Soós István: Kis János levelei Döbrentei Gáborhoz 128 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Gádor Judit: Észrevételek az égett sáncok kérdéséhez a sály­latori vörös sánc ásatási eredményei alapján 246 Gömöri János: Archeometriai kutatószelvény a soproni vörös sáncban 48 Ivancsics Jenő: A vörös sáncok kiégett kőzetanyagának tájékoztató ásvány­kőzettani vizsgálata 236 Kaus, Karl: Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Pinkaóvár (Burg) (Burgenlandi vörös sáncok régészeti vizsgálatának eredményei 1891—1986-ig) 330 Kovács Béla: A „vörös sáncok” keletkezése 156 Kriston László: Adatok a soproni „vörös sánc” kiégésének rekonstruálásához 141 Macher Frigyes: Megjegyzés a soproni „vörös sánc” kiégéséhez (kiégetéséhez) 240 Mollay Károly: Iparrégészet 159 Nováki Gyula—Sándorfi György: A soproni belváros „vörös sánca” kutatásának eredményei 38 Stefanicová, Tatiana: A szlovákiai égetett sáncok kérdéséhez 340 Tomka Péter: Régészeti adatok a győri, mosoni és soproni kora középkori sáncvárak történetéhez 147

Next

/
Thumbnails
Contents