Soproni Szemle, 1988 (42. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék: SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 1988 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, KUBINSZKY MIHÁLY, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Hárs József: Magyar irodalmi művek fordításai a két világháború közötti Oedenburger Zeitungban 97, 220 Hiller István: Mollay Károly 75 éves 289 Hiller István: Soproni fiatalok ellenállási tervei és akciói 1944—45-ben 16 Horváth Zoltán: Idegen (külföldi) tőkések gyáralapítási kísérletei Sopronban 1918 előtt­­ 193 Katona Imre: Iványi-Grünwald Béla Sopron megyében 109 Mollay Károly: Családtörténet és társadalomtörténet (Az 1532. évi soproni mészárosok) 292 Rucmann Jenő: A Rák-patak hasznosítása a XIV. századtól napjainkig 40 Ulreich József: Sopron város Tanácsa VI. ötéves tervének teljesítéséről (1981—1985)­­ HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Bakay Kornél: Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén 128 Benkő Lázár: A soproni vörös sánc anyagának termolumineszcencia-vizsgálata 125 Fekete Mária: Kora Árpád-kori égett sánc Velemben 137 Fü­löp József: A két munkáspárt egyesülése Sopron vármegyében 326 György Lajos—Takács Sándor: A soproni vörös sánc kémiai vizsgálatának eredménye 122 Hárs József: Egy életmű otthonra talál? 334 Józsa Béla: Faipari adatok a soproni vörös sánc kiégésének rekonstruálásához 78 Kubinszky Mihály: Winkler Oszkár építészeti alkotásai mint a legújabbkori magyar építészet értékei 232 Solt Herbert: Winkler Oszkár tervezői munkássága 237 Tóth Endre—Kiss Gábor: A vasvári sánc ásatása 1985 márciusában 155 Tóth Sándor: Régészeti adatok az Elő- és a Hátsókapu történetéhez 56

Next

/
Thumbnails
Contents