Soproni Szemle, 1989 (43. évfolyam, 1-4. szám)

XLIII. ÉVF. Tartalomjegyzék: SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT X 989 1—4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron Megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, KUBINSZKY MIHÁLY, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Baumann József: A Soproni Gázmű története (1976—1986)­­ Dávidházy István: Soproni posztókallók 193 Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók szerepe és hatása a város politikai arculatának alakulásában (1919—1945) 289 Horváth Zoltán: Sopron gazdasági és politikai gondjai a feudalizmusból a kapitalizmusba való át£enet idején (1828—1865) Mikó Sándor: Adatok Nagylózs XIX. századi gazdasági és társadalmi viszonyainak megismeréséhez 315 Mollay Károly: A Számkivetettek Testvérülete a középkorban 334 Mollay Károly: Középkori háztörténet és várostörténet I—III. 18, 126, 205 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Bognár Dezső: Sopron város törvényhatósági joga 344 Hiller István: Adatok a soproni németek kitelepítéséhez (Gondolatok Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése 1945—50. Bp., 1988. c. könyvhöz) 149 Mányoki János—Németh László: A soproni evangélikus templom fedélszerkezetének helyreállítási munkái 40 Mollay Károly: Állítsák vissza Harka nevét 225 Mollay Károly: Visszaállították Házi Jenő akadémiai tagságát 227

Next

/
Thumbnails
Contents