Soproni Szemle, 1990 (44. évfolyam, 1-4. szám)

I­V SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XLIV. ÉVFOLYAM 1990 1-4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Győr-Sopron Megyei Lapkiadó Vállalat Főszerkesztő MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, FARKAS IMRE, GOLLNHOFER SÁNDOR, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, KUBINSZKY MIHÁLY, NYESŐ IMRE Tartalomjegyzék : Lap Fenyő István, Dukai Takách Judit költőnő a magyar klasszicizmus korszakában (Duka, 1795—Sopron, 1836)­­ Fogarassy László: Háború hadüzenet nélkül (Hadműveletek Magyarország területén a páduai egyezménytől a soproni népszavazásig) I—II. 193, 289 Fogarassy László: Legitimista lett-e Prónay Pál a nyugat-magyarországi felkelés folyamán? (Prónay alezredes vallomása az Etelközi Szövetség vizsgálóbizottsága előtt az 1921. évi nyugati-magyarországi eseményekről és a második restaurációs kísérletről) 11 Friedrich Károly: „Celeberrimae collectiones Sopronienses” (A soproni evangélikus gyülekezet gyűjteményei) 97 H. Elek Mária: Sopronbánfalva 1944—1945 Sümeghy József tanító naplója tükrében I—II. 215, 312 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Gömöri János: Az 1340. évi soproni városcímer: a védőszentek ikonográfiai meghatározása 336 Hárs József: Utcáink nevei az utóbbi százhúsz évben 131 Horváth Zoltán: Válasz Mollay Károly: A címervita című cikkére 330 Mollay Károly: A címervita 149 Mollay Károly: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén (Soproni kiegészítések és jegyzetek Ember Győző könyvéhez) 228 Mollay Károly: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig (Széljegyzetek Dányi Dezső és Zimányi Vera könyvéhez) 23 Molnár László: Fogarassy László 70 éves 20 Sarkady Sándor: Szabó Jenő 80 éves 128

Next

/
Thumbnails
Contents