Soproni Szemle, 1991 (45. évfolyam, 1-4. szám)

SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Kisalföld Kiadó Betéti Társaság Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BOGNÁR DEZSŐ, DOMONKOS OTTÓ, HÁRS JÓZSEF olvasószerkesztő, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztő, HIRSCHLER REZSŐ, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, KUBINSZKY MIHÁLY, METZL JÁNOS, SARKADY SÁNDOR Tartalomjegyzék: Lap Fogarassy László: A soproni népszavazás helye Európa korabeli diplomáciai történetében 289 Környei Attila: Beszámoló a Széchenyi István Emlékmúzeumról 203 Kubinszky Mihály: Az időszerű Széchenyi 193 Mollay Károly: A Szélmalom utcai vám 1217—1564 97 Mollay Károly: A Szövetségközi Katonai Bizottság bizalmas utasítása a hozzá beosztott antanttisztekhez 316 Mollay Károly: Kereskedők, kalmárok, árusok Moritz Pál kalmár (1511—1530)­­ HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Friedrich Károly: ,,Concordia” 500 aranyért (Végrendelet és könyvtörténet) 122 Katona Imre: Az ún. királypuccs ismeretlen részletei egy könyv ürügyén 320 Katona Imre: Mikó Sándor 70 éves 323 Kőhegyi Mihály: Sopron megye Széchenyi Istvántól az ő és apja képmását kéri 213 Major Jenő: Sopron város földrajza 1944 32 Pájer Imre: A Széchenyi István emlékére alapított Csornai Polgári Olvasókör (1861—1896) 215

Next