Soproni Szemle, 1992 (46. évfolyam, 1-4. szám)

'Í­V­h'/lj SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XLVL ÉVFOLYAM 1992 Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Kisalföld Kiadó Betéti Társaság Főszerkesztő: MOLLAY KÁROLY A szerkesztőség tagjai: BIRCHER ERZSÉBET, DOMONKOS OTTÓ, GRÜLL TIBOR, HÁRS JÓZSEF titkár, olvasó- és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, KUBINSZKY MIHÁLY, METZL JÁNOS, SARKADY SÁNDOR Tartalomjegyzék: Lap A szerkesztőbizottság: Köszönet 1 Friedrich Károly: Gerengei Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet megszervezője (1518—1571) 2 Horváth Zoltán: A Soproni Levéltár harminc éve (1961—1991) 106 Jancsovics Antal: Rauch András: Concentus votivus. Hódoló kar a soproni országgyűlés megnyitására (1634. dec. 18.) Első kiadás 312 Mikó Sándor: Az 1597. évi kapuvári urbárium L. II., III. rész 126, 213, 333 Mollay Károly: A soproni népszavazás tanulságai (1921. dec. 14— 1991. dec. 14.) 97 Mollay Károly: Rauch András Sopronban 289 Pausz, Josef: Rauch András egy evangélikus muzsikus az ellenreformáció viszontagságaiban 193 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Dávidházy István: Brennberg 1567? 244 Dávidházy István: 150 éves a nagy-tómalmi fürdő 146 Fogarassy László: Nyugat-magyarországi vonatkozások Mailáth-Pokorny János alezredes emlékezéseiben 355 1-4. SZÁM

Next