Soproni Szemle, 1996 (50. évfolyam, 1-4. szám)

­*Y SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT Alapította: Heimler Károly Kiadja a Soproni Szemle Alapítvány Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával A szerkesztőbizottság elnöke: Mollay Károly Főszerkesztő: Turbuly Éva Szerkesztőbizottság: ALKERCZ ÉVA, BARTHA DÉNES, BIRCHER ERZSÉBET, CSAPODY ISTVÁN, DOMONKOS OTTÓ, GIMESI SZABOLCS, GÖMÖRI JÁNOS, G. SZENDE KATALIN, HÁRS JÓZSEF titkár, olvasó- és technikai szerkesztő, HORVÁTH ZOLTÁN, KÖRNYEI ATTILA, KUBINSZKY MIHÁLY, METZL JÁNOS, SARKADY SÁNDOR. TARTALOMJEGYZÉK Göncz Árpád megnyitóbeszéde A magyar iskola első századai c. kiállításon 97 Grüli Tibor: Városi irodalom a XVII. századi Sopronban I—II. rész 1, 127 G. Szende Katalin: A soproni iskolák első évszázadai (egy határváros emlékei országos kiállításon) 99 Hárs József: Önképzőkörök Sopronban 1867 és 1945 között 227 Hárs József—Riedl Béla: Változatok diplomája. (Beszélgetés.) 243 Kovács József László: Hummel Kristóf végrendelete (1562) és számadása (1569) 113 Környei Attila: Adatok és gondolatok a soproni iskolai oktatás XIX. és XX. századi állapotáról 118 Lectori salutem 1­97 Mészáros István: Adalékok Sopron iskolatörténetéhez 137 Nagy Alpár: In memoriam Scholz János (1903—1993) 20 Németh Ildikó: A Csöndes-féle nyilvános tan- és nevelőintézet 208 Sallai János: A magyar—osztrák határ történetéből a XVIII. századtól napjainkig 289 Szögi László: Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében 150 Tóth Sándor: Légitámadások a GYSEV ellen 1944/45-ben 302 HELYTÖRTÉNETÍRÁSUNK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Askercz Éva: Három 1995-ben rendezett kiállításról 57 Bertalan Judit: A soproni német nyelvű sajtó történetéből 39 Kubinszky Mihály: A Károly kilátó ismét a Soproni Városszépítő Egyesületé 321 Szála Erzsébet: Kis János az író és irodalomszervező 51 Winkler Gábor: Kilátótorony Sopron felett 322

Next

/
Thumbnails
Contents