Soproni Szemle, 1999 (53. évfolyam, 1-4. szám)

1999 / 1. szám

Soproni Szemle. A Soproni Városszépítő Egyesület helytörténeti folyóirata. Alapította Heimler Károly. Megjelenteti a Soproni Szemle Alapítvány, Sopron Megyei Jogú Város támogatásával. Felelős kiadó Dr. Ádám Antal. Megjelenik évente 4 alkalommal, összesen 24 ív terjedelemben. További támogatóink az Autoliv Kft., a Soproni Sörgyár és a Németh Villamossági Kft. SZERKESZTŐSÉG Askercz Éva, Dominkovits Péter, Gosztom András technikai szerkesztő, Hiller István, Kucsán József, Németh Ildikó titkár, Szende Katalin felelős szerkesztő, Turbuly Éva SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Bircher Erzsébet, Csapody István, Domonkos Ottó, Gimesi Szabolcs, Gömöri János, Hárs József, Horváth Zoltán, Környei Attila, Kubinszky Mihály, Metzl János, Molnár László, Németh László, Pápai László, Sarkady Sándor Szerkesztőségi órák minden hónap harmadik csütörtökjén 14-17 óráig a Városszépítő Egyesület Új u. 4. alatti helyiségében. Az 1998/1. számtól a Soproni Szemle teljes szövege olvasható: www.sopron.hu/SOPRONI_SZEMLE Terjeszti a RÁBAHÍR Rt. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Magyar Posta Hír­l­apelőfizetési és Elektronikus Postaigazgatóság (HELP) Irodájában (1900 Budapest, Lehel út 10/a), a Soproni Levéltárban (9400 Sopron, Fő tér 1.) valamint kedvezményes áron, az egyesületi díjjal kombinálva minden év végén a Soproni Városszépítő Egyesületnél (9400 Sopron, Új u. 4.). Előfizetési díj 1998-ra egy évre 500 Ft, egyes szám ára 150 Ft. Régebbi évfolyamok és példányok (1956-tól) a Soproni Levéltárban kaphatók. A Soproni Szemle Alapítványt támogatni szándékozók részére csekk kérhető az alapítvány kuratóriumának postacímén (9401 Sopron, Pf. 5 ). Az adományozók a felajánlott összegeket adóalapjukból levonhatják. Készült a Hillebrand Nyomda Kft. Üzemében (9400 Sopron, Csengery u. 51.). Felelős vezető Hillebrand Imre. HU ISSN 0133 - 0748

Next